Stop drang en dwang in passend onderwijs. Column Harriet Duurvoort

Balans sprak met Harriet Duurvoort over de dwang en drang maatregelen waar ouders mee te maken krijgen als passend onderwijs of zorg ontbreken.

Balans lanceerde in september een meldpunt voor mogelijk onterechte dwang en drang bij conflicten over passend onderwijs of zorg.

Balans heeft intussen meer dan 80 reacties binnengekregen. Door deze persoonlijke verhalen te analyseren kunnen de belangrijkste problemen in het onderwijs of de zorg worden gecommuniceerd aan de politiek of beleidsmakers.

Impact voor gezin is enorm

Het gaat niet alleen om bewustwording, dat deze maatregelen zijn toegenomen.

  • Het gaat er ook om dat men de impact van deze meldingen voor ouders en hun kinderen gaat zien.
  • En zich realiseert dat men zich meer zou moeten richten op de aanbod tekorten in het onderwijs of de zorg.
  • En de vraag waarom ouders soms niet meewerken aan een bepaald aanbod voor hun kind, in plaats van met dwang en drangmaatregelen te komen.

Deze focusverschuiving is niet helpend en zorgt ervoor dat het systeem van jeugdbescherming vastloopt waardoor kinderen die het echt nodig hebben, onder de radar verdwijnen.

‘Zowel in het onderwijs als de jeugdzorg lijken wantrouwen en controle de basis van beleid te bepalen. Men staat niet naast, maar tegenover ouders en plaatst hen vaak onterecht onder zware druk.’

Lees de volledige column Stop drang en dwang in passend onderwijs.

Lees meer over het meldpunt

Update Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen