Aangepast onderwijs ook voor hoogbegaafde leerlingen

Het huidige onderwijssysteem leidt niet tot gelijke kansen voor de leerlingen, maar wel tot onnodige werkbelasting van leerkrachten en docenten.

Als op school niet wordt erkend dat zij op een ander cognitief en  sociaal-emotioneel niveau functioneren, lopen ze vaak vast.

Sommigen komen uiteindelijk terecht op het vmbo of worden thuiszitter. Daarnaast krijgen ze psychische problemen zoals een laag zelfbeeld of een depressie.

Een kind dat wordt gedwongen om boeken te lezen op een voor hem veel te laag niveau, raakt niet alleen het plezier in lezen kwijt. Het gaat ook denken dat het heel erg raar is.’

In de Week van de Hoogbegaafdheid organiseert het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden een gratis bijeenkomst met als thema De noodzaak èn het recht van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen op aangepast onderwijs.

De noodzaak èn het recht van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen op aangepast onderwijs

Een van de sprekers, Willy de Heer (lid van het expertteam van Balans), is gepromoveerd op het proefschrift Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden.

Lees het interview dat hierover in Balans Magazine verscheen.

Basisscholen hebben nauwelijks verstand van hoogbegaafdheid

Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Het kenniscentrum is gestart door Willy de Heer. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden stelt zich ten doel:

  • Wetenschappelijke kennis over (zeer) makkelijk lerenden te delen en breed te verspreiden
  • Nieuwe wetenschappelijke kennis hierover te ontwikkelen
  • Te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften

Lees meer

Over het Kenniscentrum makkelijk lerenden

Hoogbegaafdheid positief onder de aandacht tijdens Week van de Hoogbegaafdheid

Tips en tricks bij hoogbegaafdheid

Kennispagina’s over hoogbegaafdheid

Word lid balk