Aanmelden BalansAward 2019 nog mogelijk tot 1 oktober

Eerste uitreiking Balans Award

Na een periode van afwezigheid reikt Balans dit jaar weer de BalansAward* uit.

Terug van weg geweest

Twee zelfs, één voor (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs.

En één in de categorie mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

* De BalansAwards worden uitgereikt aan de school die de samenwerking met de ouders en het welzijn en het belang van het kind voorop stelt. En hiermee zo goed mogelijk uitvoering geeft aan de specifieke ondersteuningsvraag/-behoefte van de leerling of student.

Gunt u de school van uw kind de BalansAward? Een eervolle vermelding én voor hun inzet om uw kind ‘bij de les’ te houden een artikel in BalansMagazine? Nomineer de school dan door een mail te sturen naar karin.vanooijen@balansdigitaal.nl  onder vermelding van Award.

Reactietermijn

U krijgt dan via de mail een nominatieformulier met daarin de criteria van de jury.

De sluitingsdatum van de aanmeldingen is verzet naar 1 oktober 2019. Dit om alle aanmelders ook na de zomervakantie voldoende gelegenheid te bieden het nominatieformulier in te vullen.

Jury

Met trots informeren wij u hierbij over de samenstelling van de jury. Deze bestaat uit:

Aart Berkhout

Aart is iemand die nog krijt aan zijn vingers heeft. Na jarenlang leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs (Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden) te zijn geweest, maakte hij 20 jaar geleden de stap om directeur in het basisonderwijs te worden. In het begin van deze eeuw is hij meer dan 10 jaar secretaris/penningmeester geweest van het Samenwerkingsverband Ede/Wageningen. Ook was hij na deze periode een aantal jaar vaste auteur van onderwijs gerelateerde artikelen in Dyade Magazine, vakblad voor het onderwijs. Momenteel is hij beschikbaar als interim directeur in het (speciaal) basisonderwijs.

Aart is nu al weer 8 jaar als vrijwilliger actief bij Balans oorspronkelijk in de mailservice van de steunpunten Passend Onderwijs, Dyslexie en Gedragsstoornissen en nu alweer geruime tijd bij BalansAdvies. Hij gaat er in de jury speciaal op letten of de genomineerden wel echt iets speciaals doen en meer dan het werk dat er normaliter van ze verwacht mag worden.

Aart is voorzitter van de jury van de BalansAward.

Bart van Kessel

Bart heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs. Hij was achtereenvolgens groepsleerkracht in SO en VSO, directeur in het speciaal onderwijs, docent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en coördinator van een Regionaal Expertise Centrum. Hij is als ‘Van Kessel Verhalen en verbinden’ werkzaam als senior beleidsadviseur en consultant en deed zo in verschillende landelijke en regionale projecten ervaring op met het ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van partijen in en om het onderwijsveld die zich bezighouden met dat deel van de jeugd dat om extra aandacht vraagt.

Sinds 2005 is hij werkzaam voor Gedragswerk. Samen met Jos van der Horst schreef hij ‘Resultaat door verbinden’, ‘Iedereen aan boord! Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt’. Zie voor meer informatie: http://www.iedereenaanboord.nl/over-bart-en-jos

Bart let binnen de jury specifiek op de duurzaamheid van de gecreëerde oplossingen. Daarbij is wederkerigheid belangrijk. Het samenwerken moet van twee, of misschien zelfs wel van meer kanten komen.

Noëlle Pameijer

Noëlle is school-, kinder/jeugd en GZ-psycholoog. Binnen het Expertteam van Balans pleit zij voor minder ‘labels’ in het onderwijs, door handelingsgerichte diagnostiek (HGD) toe te passen. Zij schreef boeken over Handelingsgericht werken in het PO en VO, HGD in het Onderwijs en de Jeugdzorg’ en het boekje ‘Samen sterk’ (door ouders; voor ouders), over ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

Noëlle richt zich binnen de jury dan ook met name op het handelingsgericht werken en de samenwerking tussen ouders en school. Dit is echter nog maar een klein onderdeel van Noëlle’s werk en ervaring.

Kijk voor meer informatie over Noëlle op haar website: https://hgw-noelle-pameijer.nl/

Willy de Heer

Willy is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Haar dissertatie is uitgebracht in de Meijersreeks met de titel: ‘Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden’. Willy vertegenwoordigt dan ook deze groep in de jury van de BalansAward.

Uit onderzoek van Willy is naar voren gekomen dat zeer moeilijk (zml) en zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen kinderen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

De onderzoeksresultaten van Willy hebben in mei 2018 geleid tot de oprichting van de ANBI-stichting Kenniscentrum voor makkelijk lerenden (KML). Doel van KML is, om (1) de bestaande wetenschappelijke kennis over deze groep en over hun leerbehoeften te inventariseren, te delen en te verbreiden; (2) de wetenschappelijke inzichten over hun leermogelijkheden te onderzoeken, te ontwikkelen en te verspreiden.

Met behulp van deze kennis kan in het onderwijs en in de zorg beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen, waardoor problemen worden voorkomen. Website KML: https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl/

Wij kijken uit naar vele mooie voorbeelden van samenwerking tussen scholen, ouders en studenten als het gaat om passend onderwijs!

Nog geen lid? Word het dan nu!

Word lid balk