‘Aanpassingen in jeugdhulp nodig voor juiste zorg op juiste plek’

‘Kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen willen kinderen die specialistische jeugdhulp nodig hebben tijdig en goed helpen. Naast het toegezegde extra geld zijn daarom inhoudelijke aanpassingen in de jeugdhulp nodig voor ‘de juiste zorg op de juiste plek met de juiste professional’. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Kinderen met (onder andere) ADHD of autisme komen nu te laat bij medisch specialisten terecht, of op de verkeerde plek, stellen de twee beroepsverenigingen. ‘Deze kinderen krijgen niet de hulpverlener die past bij hun zware psychische problematiek, mede vanwege lange wachtlijsten en onvoldoende behandelmogelijkheden’.

NVvP en NVK vragen om ‘een snelle medisch-specialistische route’ voor de groep kinderen die dringend hulp van specialisten nodig heeft. Verder zouden ‘gekwalificeerde professionals’ al in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij het signaleren en diagnosticeren van psychische problematiek. ‘We vragen de politiek om in het gedecentraliseerde stelsel in te bouwen dat de professional ook echt professional kan zijn en dat wordt voorkomen dat beschikbare behandeltijd opgaat aan onnodig overleg en administratie’, aldus de twee beroepsverenigingen.

De brief van de psychiaters en artsen sluit aan bij de analyse die Balans al eerder maakte van de vele knelpunten in de huidige jeugdzorg.  ‘Kinderen krijgen niet tijdig en onvoldoende passende hulp’, schreef Balans Magazine in het onlangs verschenen themakatern ‘Evaluatie jeugdzorg’.  ‘Jeugdzorg zélf is een zorgenkind.’

Lees hier meer over de brief van NVvP en NVK (bron: NOS.nl)

Lees hier de volledige brief

Lees hier de knelpuntenanalyse uit Balans Magazine