ADHD medicatie mee op reis

Veel mensen die op vakantie gaan, weten niet dat hun medicijnen, zoals ADHD-medicatie, zware pijnstillers of slaap- en kalmeringsmiddelen onder de Opiumwet vallen.

Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, zoals Ritalin en Concerta of een generiek middel met de werkzame stof methylfenidaat, kunnen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland.

In veel landen is het namelijk streng verboden om opiaten te bezitten en te gebruiken zonder recept.
Artsen zijn hiervan niet altijd op de hoogte. Het regelen van een verklaring kan problemen aan de grens of tijdens uw reis voorkomen. De verklaring is maximaal 30 dagen geldig. Het neemt enige tijd in beslag om een dergelijke verklaring te regelen dus begin ruim op tijd met het aanvragen ervan.

Wat heb ik nodig als ik mijn medicijnen meeneem op reis?

Medicijnen op reis

Schengenlanden

Voor vakanties in Schengenlanden heeft u officieel een zogenaamde Schengenverklaring nodig. Deze kunt u aanvragen bij het CAK.

Medicijnen mee op reis: advies verklaringen

Welke landen zijn Schengenlanden?

Er zijn ook 7 landen die niet vallen onder het Schengenverdrag, maar wel de Schengenverklaring voor medicijnen accepteren:
• Cyprus
• Engeland (Verenigd Koninkrijk)
• Ierland
• Kroatië
• Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk)
• Schotland (Verenigd Koninkrijk)
• Wales (Verenigd Koninkrijk)

In de Schengenverklaring staat dat u de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Neem medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek met etiket. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs.

Door op de website van het CAK de vragen te beantwoorden krijgt u informatie over:
• Hoe de Schengenverklaring ingevuld moet worden
• Wie deze moet ondertekenen
• Hoe deze naar het CAK moet worden opgestuurd
• Hoe het CAK de verklaringen beoordeelt

Ook is er informatie te vinden wat u moet doen als u binnen 2 weken vertrekt.
Vergeet niet de verklaring ook mee te nemen op reis.

Niet-Schengenlanden

Met deze landen zijn geen afspraken vastgelegd voor het meenemen van medicijnen.
1. Ga naar INCB.org. Let op: dit is een Engelse website

2. Bekijk of uw reisbestemming op de pagina staat en open het document dat achter het jaartal staat. Staat uw reisbestemming er niet op of is de informatie onduidelijk? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van uw reisland in Nederland.

3. Vraag aan de ambassade of het consulaat of uw medicijn het land in mag. Vraag ook of u formulieren nodig heeft en of deze een stempel nodig hebben.

De ambassade van uw reisbestemming kan u het beste informeren over het meenemen van medicijnen op reis. Wat u wilt weten is of uw medicijnen mee het land in mogen en of u hier formulieren voor nodig heeft.

Welke vragen kunt u bijvoorbeeld stellen?
• Mag ik (naam medicijn) het land in meenemen?
• Heb ik hiervoor documenten nodig?
• (Als u een verklaring nodig heeft) Moet de verklaring gewaarmerkt en/of gelegaliseerd worden?
• (Als u een waarmerk of legalisering nodig heeft) Op welke manier en door wie moet de verklaring gewaarmerkt en/of gelegaliseerd worden?
• Heb ik aanvullende stukken nodig?

Geeft de ambassade aan dat u een Engelstalige medicijnverklaring nodig heeft?
Bekijk dan het stappenplan voor het aanvragen van de Engelstalige medicijnverklaring.

 

Medicijn paspoort

Het meenemen van een medicijnpaspoort of medicatieoverzicht is niet voldoende. Het medicijnenpaspoort of medicatieoverzicht is namelijk geen officieel reisdocument. Het is wel handig om dit document mee te nemen op reis. Het somt wel op welke medicijnen u gebruikt. Of waar u overgevoelig voor bent.
Dit is handig als u in het buitenland een arts of apotheek bezoekt. U kunt het nodig hebben als u medicijnen verliest of als u naar een dokter moet. Uw huisarts, specialist of apotheek geeft het document af.

Gezond op reis

Geneesmiddelentekorten

Houd rekening met het niet verkrijgbaar zijn van uw geneesmiddel.

Op de verklaring moet u namelijk informatie geven over het voorgeschreven geneesmiddel:
• Handelsnaam/merknaam of generieke naam
• Farmaceutische vorm
• Internationale benaming van de stof
• Concentratie van de actieve stof
• Gebruiksaanwijzing/dagdosering
• Totale hoeveelheid mee op reis
• Duur van het voorschrift

Bij een geneesmiddelentekort is een bepaald geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. Bij kortdurende (minder dan 14 dagen) of regionale tekorten gaat het vaak om preferente middelen voor grote groepen patiënten.

Website KNMP

Als geneesmiddelen landelijk niet beschikbaar zijn en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren, wordt dit gemeld op KNMP Farmanco.

De website geeft aan
• Welke geneesmiddelen niet beschikbaar zijn
• Wat de oorzaak is
• Hoe lang dit probleem gaat duren
• Welke oplossing mogelijk is