ADHD of iets anders? voorlichtingsbrochure online

De brochure “onrustig, impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?” is verschenen.

De afgelopen maanden is hier door de themagroep Voorlichting van de Academische werkplaats ADHD en Druk Gedrag  hard aan gewerkt.

Brochure voorlichting ADHD of iets anders

In de brochure besteden wij aandacht aan de mogelijke oorzaken van onrustig, impulsief en onoplettend gedrag. Er staan tips en adviezen in voor ouders. Wat kun je zelf doen en wanneer kun je waar hulp vragen.

Deze brochure is in lijn met de zorgstandaard 2019 en is onder leiding van Monique Verburg (kinder- en jeugdpsychiater, GGZ centrum Wageningen) en Sanne te Meerman (socioloog, Druk & Dwars) tot stand gekomen.

Dit in samenwerking met leden van de werkgroep Voorlichting van de Landelijke Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag. Balans was in deze werkgroep ook vertegenwoordigd.

Wij vinden het belangrijk dat ouders kennis nemen van de Zorgstandaard, zie ook ons bericht Zorgstandaard ADHD beschikbaar en ‘De Academische Werkplaats brengt alle partijen rond ADHD bij elkaar’.

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019