Algemene Ledenvergadering 14 december 2019

Vandaag was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Balans in De Bilt.

Diverse beslissingen zijn genomen ten behoeve van het voortbestaan van de vereniging.

Deze ALV was nodig omdat een aantal kleine wijzigingen in de statuten sinds de laatste ALV in juni van dit jaar, nog formeel bekrachtigd moesten worden. Vandaag zijn de definitieve statuten door de ALV  goedgekeurd. Binnenkort staan ze op de website.

Ook is er, zoals de statuten aangeven, een kascommissie ingesteld bestaande uit twee leden, als extra controle, nu Balans geen externe accountant meer heeft.

Door de verzelfstandiging van NVA en Balans in 2019 is de huidige voorzitter van het bestuur genoodzaakt om voor één van beide verenigingen te kiezen en zal zij vanaf 1 januari 2020 verder gaan als voorzitter van de NVA.

Oudervereniging Balans zoekt voor haar bestuur daarom een nieuwe voorzitter die de
vereniging representeert en de directie ondersteunt in de fase van herpositionering en
verdere ontwikkeling.

Zie ook de vacaturetekst voor nieuwe voorzitter:

Voorzitter bestuur gezocht voor Oudervereniging Balans

Na het formele gedeelte was er tijd voor een heerlijke kerstlunch en een muziekworkshop.

Kortom een gezellige dag met collega’s, regiovertegenwoordigers en bestuur.