Algemene Ledenvergadering 2021 online op 19 juni

De Algemene Ledenvergadering van Balans wordt gehouden op zaterdag 19 juni van 11.00 tot 13.00 uur. Deze vergadering zal online plaatsvinden.

 

AGENDA

  1. Opening, vaststellen agenda
  2. Welkom en presentatie bestuursvoorzitter, mevrouw Petra Pronk
  3. Notulen ALV d.d. 7 november 2020
  4. Bestuursverslag 2020/2021
    Concept-Jaarrekening 2020 en begroting 2021 en kascommissie
  5. Plan van aanpak en Activiteiten in 2021
  6. Vaststellen contributie, lidmaatschapsvormen en inning
  7. Rondvraag en sluiting

AANMELDEN

Wil je de online ALV bijwonen? Vul dan hier je naam en e-mailadres in. Dan ontvang je, uiterlijk op vrijdag 18 juni, de vergaderstukken en een link naar de online vergadering.