Algemene Ledenvergadering (ALV) en jaarafsluiting vindt plaats op 14 december 2019

Op zaterdag 14 december vindt in De Bilt een Algemene Ledenvergadering (ALV)  en jaarafsluiting van Balans plaats vanaf 12.00 uur.

Inloop vanaf 11.30 uur

Na het formele gedeelte is er een kerstlunch met ‘muzikale’ workshop vanaf 13.15 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • notulen ALV d.d. 22 juni 2019
  • voorstel tot statutenwijziging
  • benoeming twee leden kascommissie
  • vertoning korte film Arga Paternotte

Deze ALV is nodig omdat een aantal kleine wijzigingen in de statuten sinds de laatste ALV, nog formeel bekrachtigd moeten worden. Alleen de definitieve statuten kunnen door de ALV worden goedgekeurd.

Ook is het van belang dat er, zoals de statuten aangeven, een kascommissie komt bestaande uit twee leden, als extra controle, nu Balans geen externe accountant meer heeft.

Verdere informatie is te vinden in:

Agenda ALV 14 december 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering Balans 22 juni 2019

Concept akte van statutenwijziging Balans

Na het formele gedeelte is er een uitgebreide gezamenlijke kerstlunch, met muzikale workshop. Met het oog op de catering en voorbereiding vernemen wij graag of u hiervan gebruik wilt maken en of wij rekening moeten houden met dieetwensen.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen aan: afdelingen@balansdigitaal.nl