Balans en Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA): dringend meer gezinshuizen nodig

Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vragen de Tweede Kamer in een op 14 mei verstuurde brief om te zorgen voor meer gezinshuizen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

TweedeKamerbrief 140519 GezinshuizenPleegzorg Balans en NVA

Donderdag 16 mei debatteert de Kamer over pleegzorg en gezinshuizen.

In de Jeugdwet staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een gezinshuis of pleeggezin moeten worden geplaatst. Nederland telt op dit moment nog slechts ongeveer 750 gezinshuizen, terwijl er naar schatting 3000 nodig zijn.

Zonder extra investeringen van het ministerie van VWS zullen deze extra huizen er echter niet komen. Nu al kampen gemeenten immers met grote tekorten in het sociale domein.

Balans en de NVA vragen de Kamer om er tijdens het debat van donderdag 16 mei bij minister Hugo de Jonge op aan te dringen dat de motie van Joël Voordewind (ChristenUnie) en René Peters (CDA) zo snel mogelijk zal worden uitgevoerd.

Deze motie verzoekt de regering ‘samen met betrokken veldpartijen een inventarisatie te maken van de knelpunten waarmee gezinshuizen te maken hebben en te komen met een actieplan om te zorgen dat meer kinderen met zware ingewikkelde problemen kunnen worden opgevangen in een gezinshuis.’

Het debat over Pleegzorg/Gezinshuizen vindt plaats op 16 mei van 10.00 tot 13.00 uur. Het debat is live te volgen via tweedekamer.nl

Zie Algemeen overleg: Pleegzorg/Gezinshuizen