Balans wenst iedereen fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar ‘perspectief voor ieder kind’

illustratie: Jenny Lindhout

Onze bijdrage als vereniging wordt vooral bepaald door de samenwerking tussen haar leden, vrijwilligers en medewerkers.

Laten we juist in deze tijd daarbij stilstaan.

We hopen elkaar volgend jaar vaak te zullen ontmoeten bij de mooie activiteiten die we – net als dit jaar -weer zullen organiseren in 2020.

  • de regiosymposia ‘Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs’
  • de dyslexietour in de bibliotheken overal in Nederland
  • vele regionale activiteiten, georganiseerd door onze vrijwilligers
  • de BalansOuderpowercursus voor ouders met pubers en straks ook voor 18 plus
  • dagelijkse bereikbaarheid van de BalansAdvieslijn met deskundige vrijwilligers
  • de BalansAward; mooie voorbeelden van samenwerking tussen ouders, scholen en leerlingen als het gaat om passend onderwijs!
  • samenwerking met ouderinitiatieven zoals Stichting Mama Vita en Kenniscentrum Makkelijk Lerenden
  • samenwerking met Academische Werkplaatsen en kenniscentra

En niet te vergeten de verhalen in BalansMagazine en BalansKIDS en de vele momenten in onze belangenbehartiging waar we steeds het ‘perspectief voor ieder kind’ voor ogen hebben.

Het Meldpunt  voor dwang en drangmaatregelen zal een vervolg krijgen door een conferentie met experts in april 2020. De Petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg!’ zullen we meenemen in de landelijke evaluatie Passend Onderwijs in mei 2020.

Film

Bij de regiosymposia hebben we een film vertoond die het afgelopen jaar tot stand is gekomen: “Arga Paternotte aan het woord” 

Arga Paternotte (jarenlang het gezicht en het hart van Oudervereniging Balans) had een uitgesproken visie op wat kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblemen aan ondersteuning op school en thuis nodig hebben.

Wij willen u deze film als ‘kerstcadeau’ schenken.

Wij wensen u allen prettige kerstdagen en een goed 2020.

illustratie Jenny Lindhout