Bijna uit: Balans Magazine 02, over de pijnpunten van de jeugdzorg

Donderdag 18 april verschijnt nummer 02 van Balans Magazine, met daarin het dossier Evaluatie jeugdzorg (‘Jeugdzorg. 4 jaar pijnpunten’).

Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Jeugdwet in werking. Sinds dat moment valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De afgelopen vier jaar is er veel gezegd en geschreven over de nadelige gevolgen van de invoering van de wet. Over de flinke bezuinigingen waarmee de stelselwijziging gepaard ging. Over de privacy van kwetsbare kinderen en gezinnen, die in de nieuwe situatie soms onvoldoende kan worden beschermd. Over de rechtsongelijkheid die ontstaan is: hulp en zorg werden afhankelijk van de plek waar je woont. Om maar een paar pijnpunten te noemen…

Hoe staat het nu, na vier jaar, met de jeugdzorg? Zijn de ‘kinderziektes’ verholpen?  Daarover gaat het Dossier evaluatie jeugdzorg in Balans Magazine 02. Met onder meer:

PIJNPUNTENANALYSE  Ministerie van VWS: ‘Er liggen de nodige uitdagingen’
HET GEZIN  De zoektocht van de familie Gobind naar de juiste zorg
DE PRAKTIJKHOUDER  Ingrid Rours: ‘We willen het beste voor een kind’
DE ZORG  Ido Weijers: ‘In ons land doet zich feitelijke rechtsongelijkheid voor’
HET ONDERWIJS  Zorg en onderwijs moeten beter op elkaar worden afgestemd

Naast het themadossier vindt u in ons nieuwe magazine ook artikelen over dyscalculie, het programma  Druk in de klas, een nieuwe aanpak van de behandeling van dyslexie – en méér.

Lees hier het persbericht over de inhoud van Balans Magazine 02.

Nog geen lid? Word het dan nu!

Word lid balk