Busreis naar inspectie

Vandaag, 20 januari, rijden directeur Suzanne Boomsma en regio-coördinator Karin van Ooijen mee met de schoolbus van ‘BozeOuders’. Deze groep ouders dient een collectieve klacht in over de uitvoering van de wet passend onderwijs.

Vorige week liet De Telegraaf in een artikel weten dat het aantal thuiszitters in vijf jaar met 38% steeg. In dit artikel worden oude cijfers genoemd, namelijk over de jaren 2017-2018. Balans heeft samen met AutiPassend onderwijs (http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/) de cijfers van thuiszitters op een andere manier gepresenteerd omdat deze aantallen thuiszitters de top van de ijsberg zijn. Zodra de actuele cijfers van 2018-2019 door DUO beschikbaar zijn, zal waarschijnlijk blijken dat deze aantallen zeker niet lager zijn geworden. In een eerdere actie van Autipassend onderwijs en ‘Thuiszitters Tellen’ werd al duidelijk dat de definitie en registratie van deze groep niet adequaat is. En daarmee geen goed beeld geeft van de oorzaak, achtergrond en omvang van dit probleem.
Na de actie ‘Thuiszitters Tellen’ werd in 2016 het Thuiszitterspact getekend door de ministeries OCW en VWS, de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters in 2020 omlaag te brengen. Daar dit nog niet het gewenste resultaat heeft gehad, moeten er extra stappen worden gezet. De actie van vandaag zal hier hopelijk een aanzet voor zijn. Balans blijft zich in de belangenbehartiging hard maken voor het recht op onderwijs voor ieder kind. Onder meer door het bieden van kennis en ondersteuning voor ouders. De BalansAdvieslijn is dagelijks bereikbaar op 030-2255050, keuze 3.
In de uitzending van RTL nieuws van afgelopen zaterdag is ook aandacht besteed aan het onderwerp thuiszitters en de collectieve klacht bij de inspectie van het onderwijs. De uitzending kunt terugkijken via deze link: https://www.rtl.nl/video/b4d5719a-0b02-3e48-a43d-9d77485423dc/