Cursus dyslexie en dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het voortgezet onderwijs 22 maart

Op 22 maart vond de cursus dyslexie en dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het voortgezet onderwijs plaats.

De cursus werd op initiatief van oudervereniging Balans gegeven door twee ervaren specialisten.

De cursusdag was gericht op het overbrengen van kennis, (wetenschappelijke) achtergronden en vaardigheden met betrekking tot de lees-/spellingontwikkeling en rekenontwikkeling van jongeren en het belang van samenwerking met ouders.

Met deze kennis en vaardigheden zijn docenten en zorgcoördinatoren in staat om jongeren met lees- en spellingproblemen/dyslexie of rekenproblemen/dyscalculie te signaleren, te begrijpen en te begeleiden. Docenten hebben een beeld bij de aanpak van de hulp.

Terry van de Beek en Frida Meints gaven informatie en tips over hoe om te gaan met dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs.

Het Protocol ‘Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO VSO’ (ERWD 2), geeft scholen concrete handvatten voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie.

Uitgangspunt is zo optimaal mogelijk rekenonderwijs afgestemd op zowel de zwakke als de sterke rekenaars.

Protocol ‘Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO VSO

Terry is taal-/ leesspecialist en dyslexiespecialist. Zij is zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs werkzaam en heeft daarom een brede blik op leesproblemen en dyslexie vanaf de eerste signaleringen en interventies in groep 1-2 tot de acceptatie van dyslexie en compensatie en dispensatie in het voortgezet onderwijs.

Haar focus ligt bij het begeleiden van de sociaal-emotionele problematiek, die dyslexie vaak met zich meebrengt.

Terry heeft op basis van de katernen van het Masterplan dyslexie hulpkaarten ontwikkeld.
De hulpkaarten bieden snel enkele handzame tips die een docent meteen in de les kan gebruiken.

Hulpkaarten bij de katernen

Lees meer

Kennispagina’s over dyslexie

Kennispagina’s over dyscalculie

Word lid balk