Druk in de klas, een veelbelovende methode voor kinderen met ADHD-symptomen

Druk in de Klas, een zelfhulpprogramma dat leerkrachten helpt bij de omgang met drukke en ongeconcentreerde kinderen, lijkt een veelbelovende methode voor kinderen met ADHD-symptomen.

Voor de ontwikkeling is nauw samengewerkt met nationale en internationale wetenschappers. Oudervereniging Balans was een van de initiatiefnemers bij dit project: De juf weet er wel raad mee

Op 28 november 2018 promoveerde Betty Veenman, onderzoeker en psycholoog aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’, een zelfhulprogramma op basis van gedragstherapeutische technieken voor basisschoolleerkrachten.

Dit is het eerste zelfhulpprogramma gericht op druk gedrag, dat laagdrempelig binnen scholen kan worden ingezet. Er is geen aanvullende training voor nodig.

Leerlingen met ADHD-symptomen lopen vaak tegen verschillende problemen aan:

  • ongeconcentreerd werken
  • moeite hebben met stilzitten
  • moeilijk op de beurt kunnen wachten

Dit is niet alleen vervelend voor het kind zelf, maar ook voor de leerkracht. Daarnaast veroorzaakt het ook onrust in de klas.

Dit programma, gebaseerd op de bewezen effecten van het ‘Summer Treatment Program’ uit de Verenigde Staten kan uitkomst bieden voor leerkrachten die graag hulp willen met het omgaan met druk gedrag in de klas van kinderen met of zonder diagnose. En kan helpen de hoge werkdruk van leerkrachten te verlagen.

Er wordt gebruik gemaakt van klassikale en individuele beloningssystemen en klassen managementtechnieken. ‘Druk in de klas’ helpt leerkrachten om drukke leerlingen meer positieve aandacht te geven. We weten immers dat negatieve aandacht ongewenst gedrag in stand kan houden.

De twee pijlers zijn:

  • voorspelbaarheid
  • belonen van gewenst gedrag

Leerkrachten merkten na gebruik van het zelfhulpprogramma een kleine significante verbetering bij hun leerling(en) in termen van druk gedrag en sociaal functioneren.

De positieve effecten van het programma op ADHD-symptomen bleken groter voor oudere kinderen, kinderen uit hoger-opgeleide gezinnen en kinderen zonder ernstige bijkomende gedragsproblemen.

Meer intensieve, individuele begeleiding lijkt nodig voor kinderen van lager-opgeleide ouders of met ernstige bijkomende gedragsproblemen.

Het proefschrift van Betty Veenman kunt u online lezen. Er is ook een Nederlandse samenvatting.

Leerkrachten kunnen dit zelfhulpprogramma in de klas gebruiken. Op www.drukindeklas.nl staat meer informatie over de methode en kan de methode besteld worden.

Het eindelijke doel is om deze methode in heel Nederland te implementeren om zoveel mogelijk kinderen in de klas en uit de gezondheidszorg te houden.

Betty Veenman is nu ook bezig met een programma voor ouders, zodat zij ook thuis met ADHD-symptomen aan de slag kunnen. Ook weer vanuit de gedachte dat het zo laagdrempelig mogelijk moet zijn.

Een website met interactieve opdrachten zal de ouders helpen om alle technieken onder de knie te krijgen.

Lees meer

Databank Effectieve Jeugdinterventies: Druk in de klas

Druk in de klas: leerkrachtmethode

In het drie onderstaande artikelen (aug/sept 2010, oktober 2011, augustus 2014) kun je zien hoe het traject zich heeft ontwikkeld. Oudervereniging Balans was een van de initiatiefnemers bij dit project.

Werken voor de Fun Friday

De juf weet er wel raad mee

Scherp dankzij Druk in de klas

Tot slot een recent artikel uit 2017

Beloon gewenst gedrag

Word lid balk