Dyslexiebehandeling online

Net als in het onderwijs zijn ook veel dyslexiepraktijken online gaan werken tijdens de coronacrisis.

Een aantal praktijken werkt nu, ondanks de versoepeling van de maatregelen,  nog steeds online.

Van een groep ouders horen we dat ze hier tevreden over is. Anderen twijfelen of hun kind wel net zo goed profiteert van de online behandeling als van behandeling in de dyslexiepraktijk.

Bij Oudervereniging Balans en bij het Stimuleringsprogramma Dyslexie zijn vragen binnen gekomen over keuzevrijheid van ouders bij online dyslexiebehandeling en dyslexieonderzoek.

Ouders vragen zich af of ze mogen kiezen voor behandeling in de dyslexiepraktijk. Of, als dat door maatregelen niet mogelijk is, de keuze hebben de behandeling tijdelijk stop te zetten. De online behandelingen gaan immers af van het totaal aantal behandelingen dat een kind door de gemeente vergoed krijgt.

Een zelfde vraag kwam er over het online afnemen van een IQ-onderzoek als onderdeel van het dyslexieonderzoek.

Oudervereniging Balans heeft naar aanleiding van deze vragen contact gehad met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Het NKD vindt net als Balans dat ouders in overleg met de behandelaar mogen kiezen voor behandeling in de dyslexiepraktijk. Ook mogen ouders wanneer zij twijfelen of hun kind wel genoeg leert van de behandeling online deze tijdelijk stop zetten. Tot behandeling in de praktijk volgens de richtlijnen weer kan.

Het NKD heeft de bij hen aangesloten praktijken een brief gestuurd met een oproep de keuze voor online dyslexieonderzoek en -behandelen altijd te bespreken met ouders. En de keuzevrijheid van ouders hierbij te respecteren.

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019