Eigen Bijdrage Elvanse volledig vergoed via de TerugBetaalRegeling

TerugBetaalRegeling Elvanse® 20, 30, 50 en 70mg (Lisdexamfetamine)

De overheid stelt een vergoedingslimiet vast voor alle geneesmiddelen die voorgeschreven worden.

Derhalve dient er door de patiënt voor sommige geneesmiddelen een eigen bijdrage te worden voldaan.

Farmaceuten van geneesmiddelen kunnen door middel van een terugbetaalregeling de eigen bijdrage van de patiënt geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Elvanse®

De TerugBetaalRegeling van Elvanse® beperkt zich tot kinderen van 6 en ouder waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) wanneer de respons op eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch onvoldoende wordt beschouwd. Bij adolescenten wier symptomen blijven aanhouden tot op volwassen leeftijd en die duidelijk baat hebben bij de behandeling, kan het aangewezen zijn om de behandeling op volwassen leeftijd voort te zetten.

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Elvanse® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag de patiënt declareren bij TBR Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Elvanse 088-0026752 of via de website.