Eigen Bijdrage INTUNIV® via de TerugBetaalRegeling vergoed

TerugBetaalRegeling Intuniv®▼ (guanfacine) 1, 2, 3, of 4 mg tabletten.

De overheid stelt een vergoedingslimiet vast voor alle geneesmiddelen die voorgeschreven worden.

Daarom dient er door de patiënt voor sommige geneesmiddelen een eigen bijdrage te worden voldaan.

Farmaceuten van geneesmiddelen kunnen door middel van een terugbetaalregeling de eigen bijdrage van de patiënt geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Intuniv®

Deze regeling beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.

De Eigen Bijdrage die aantoonbaar voor Intuniv® door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar. Deze mag de patiënt declareren bij TBR Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Intuniv® 088-0026759 of via de website.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Bijwerkingen dienen te worden gerapporteerd (www.lareb.nl). Bijwerkingen dienen ook te worden gerapporteerd aan: drugsafety@shire.com