Eigen Bijdrage Intuniv® volledig vergoed in 2019 via de TerugBetaalRegeling

TerugBetaalRegeling Intuniv® 1, 2, 3 en 4 mg (Guanfacine)

De overheid stelt een vergoedingslimiet vast voor alle geneesmiddelen die voorgeschreven worden.

Derhalve dient er door de patiënt voor sommige geneesmiddelen een eigen bijdrage te worden voldaan.

Farmaceuten van geneesmiddelen kunnen door middel van een terugbetaal regeling de eigen bijdrage van de patiënt geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Intuniv®

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt TerugBetaalRegeling.nl de terugbetaling van Intuniv. De TerugBetaalRegeling van Intuniv beperkt zich tot kinderen en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud waarbij dit middel geïndiceerd is voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.

De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel niet volledig. De farmaceut van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de bijbetaling te vergoeden aan de patiënt.

De eigen bijdragen die aantoonbaar voor Intuniv door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening worden gebracht, worden vanaf 1 januari 2019 volledig vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar . Deze mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland.

Nota’s met een afgiftedatum in 2018 worden gedeeltelijk vergoed. Van de eigen bijdrage betaalt de patiënt zelf € 40,-per verpakking van 28 tabletten ongeacht de sterkte. De overige kosten mag hij/zij declareren bij TerugBetaalRegeling Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TerugBetaalRegeling van Intuniv 088-0026759 of via de website .