Folders Balans geheel vernieuwd!

De folders van Balans zijn te downloaden via onze website.

Folders

De volgende folders zijn beschikbaar. Kijk hiervoor bij Informatiemateriaal.

  • De folder ADHD geeft korte uitleg over impulsieve kinderen met aandachts- en concentratiestoornissen.
  • De folder Autisme Spectrum Stoornis geeft korte uitleg over autisme bij kinderen.
  • De folder over DCD geeft korte informatie over motorische onhandigheid (DCD) bij kinderen.
  • De folder dyscalculie geeft korte uitleg over hardnekkige rekenproblemen bij kinderen.
  • De folder dyslexie geeft korte uitleg over ernstige lees- en spellingsproblemen bij kinderen.
  • De folder Executieve functies geeft korte uitleg over problemen met executieve functies bij kinderen.
  • De folder ODD en CD geeft korte uitleg over agressieve gedragsstoornissen bij kinderen.