Geen Kamermeerderheid voor nieuwe tijdelijke rekentoets?

Vandaag was het Kamerdebat ‘Toekomst van rekenen in het vo en mbo’. Er komt hoogstwaarschijnlijk geen nieuw rekenexamen voor middelbare scholen en mbo’s.

De coalitiepartijen D66 en CDA weigeren in te stemmen met het plan van minister Slob om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma. Zij spraken zich vanmorgen nadrukkelijk uit tégen dit nieuwe rekenexamen. Binnenkort zal de Tweede Kamer over dit voorstel stemmen en de verwachting is dat er een Kamermeerderheid tegen dit plan zal stemmen.

Het plan zoals dat voorligt houdt in dat scholen de vrijheid krijgen om zelf een rekenexamen te maken. Zij krijgen de vrijheid te bepalen hoe en waar ze dit rekenexamen willen afnemen. Deze toets zou dan voor het eerst meetellen in het studiejaar 2020/2021.

De ‘oude’ rekentoets zou dan ook nog enige tijd beschikbaar blijven voor scholen die zelf nog geen schoolexamen hebben ontwikkeld.

Scholieren moeten zeker beter leren rekenen. Nu ligt de nadruk te veel op het toetsen en is er te weinig aandacht voor goed rekenonderwijs.

Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) zijn van mening dat dit niet gebeurt door het afleggen van een aparte toets. Er ligt sinds 2018 een concreet voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). De vereniging stelt voor om rekenen onder te brengen bij vooral wiskunde, maar ook bij andere vakken zoals natuurkunde of economie.

Voor leerlingen die geen wiskunde hebben in de bovenbouw moet dan nog wel gekeken worden wat de mogelijkheden zijn, want rekenvaardigheden zijn wel van belang voor de leerling.

Balans is blij met deze vermoedelijke Kamermeerderheid. Maar roept ook het onderwijs op om te kijken naar de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen met dyscalculie. We wachten de stemming in de Kamer af en zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Lees verder

Slob botst met Kamer, minister houdt vast aan rekenexamen

Slob weet D66 en CDA niet te winnen voor nieuwe rekentoets

CDA en D66 willen ‘afrekentoets’ niet, plan Slob dreigt te sneuvelen

Schoolexamen rekenen voor mbo wordt jaar uitgesteld

Nog geen lid van Balans?

Word lid balk