Geslaagde ouderbijeenkomst over ADHD en druk gedrag

Op woensdag 2 oktober  organiseerde de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag een bijeenkomst voor ouders van kinderen met druk gedrag en ADHD!

Oudervereniging Balans was op deze avond ook aanwezig.

Binnen de Academische Werkplaats zijn de volgende thema-groepen te onderscheiden:

  • Voorlichting
  • Taxatie en diagnostiek
  • Niet-medicamenteuze hulp
  • Medicatie

De presentatie werd gegeven door Suzanne de Jong (lid van de werkgroep niet-medicamenteuze hulp).

Tijdens deze bijeenkomst werd er uitgebreid van gedachten gewisseld over het voorlichtingsmateriaal (PowerPoint en folder over druk gedrag en ADHD) dat op dit moment wordt ontwikkeld. De PowerPointpresentatie die werd besproken zal gegeven gaan worden aan ouders op nader te bepalen locaties.

Ouders gaven tips aan de hand waarvan het voorlichtingsmateriaal verder verbeterd kan worden. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst en Balans vond het goed om te zien hoe ouders zich zo betrokken voelen.

Een van de aanbevelingen was om in de presentatie ook meer aandacht te geven aan de symptomen van ADHD gedrag en waar ouders verschillen ervaren in een kind met ADD en ADHD.

Tot slot vroeg Suzanne de Jong nog aandacht voor haar onderzoek en gaf aan dat ouders zich daar nog steeds voor kunnen aanmelden:

“Aan de slag met druk en opstandig gedrag”: Ouders van kinderen met druk en opstandig gedrag gezocht voor (online) ouderprogramma

Zie ook Geslaagde ouderbijeenkomst