Hoe te handelen wanneer een kind door risico op corona niet naar school kan?

De meeste scholieren in ons land mogen voor het volgen van onderwijs al weer een tijdje naar school. Toch zijn er ook kinderen waarvoor dat niet mogelijk is. En ondanks dat iedereen nu gevaccineerd kan worden, nog een tijd risicovol zal zijn. Bijvoorbeeld omdat een kind zelf een kwetsbare gezondheid heeft, of familieleden met een kwetsbare gezondheid. En ook een coronavaccinatie te risicovol is. Om risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders hun kind thuis van school.

Geen dwang en drang

De afgelopen maanden is er wel eens onduidelijkheid geweest over hoe dan te handelen. Waardoor het zelfs is voorgekomen dat ouders te maken kregen met dwang en drangmaatregelen vanwege het thuishouden van school. Dit geeft veel extra spanningen en onnodige stress voor deze gezinnen. Daarom hebben betrokken organisaties, waaronder Balans, afspraken gemaakt over hoe te handelen in deze situaties. Die afspraken zijn vastgelegd in Dit handelingskader.

Blijf in gesprek

In het handelingskader staat dat het belangrijk is dat betrokken organisaties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar, samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Bij een verschil van mening hierover, is het van belang vooral toch samen in gesprek te blijven en naar oplossingen te zoeken. Het inzetten van drang en dwang (via een proces-verbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis) om een kind alsnog op school te krijgen, is in zo’n situatie niet passend.

Meer weten:

Handelingskader thuisblijvers corona
Brief Kinderombudsman aan minister Slob: onderwijs kinderen van ouders met een kwetsbare gezondheid
Vragen en antwoorden over corona: Ouders & Onderwijs

 

Wij steunen jou, steun jij ons? Word nu óók lid van Balans en volg gratis of met korting onze interessante webinars. Ook ligt dan ieder kwartaal BalansMagazine op de mat, vol met interessante wetenschappelijke ontwikkelingen, ervaringsverhalen en tips!

 

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay