In Beeld & Woord: Arga Paternotte, oud hoofdredacteur en boegbeeld van Balans

Arga Paternotte was decennialang het boegbeeld van Oudervereniging Balans, als hoofdredacteur en hoofd publicaties.

Zij was een voorvechtster voor de rechten van ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Arga stond voor het versterken van juist hun positie, en daarmee voor het perspectief van ieder kind.

Zij had een uitgesproken mening en een uitgesproken visie op wat ouders nodig hebben – ook in samenhang met professionals uit onderwijs, zorg en wetenschap.

Zij vond het van belang dat alle volwassenen die om het kind staan, denken en doen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid: wat heeft dit kind nodig?

Helaas overleed Arga in 2016. Te jong, en haar werk was nog niet af.

In deze korte film komen verschillende mensen aan het woord, die haar goed hebben gekend: haar kinderen, collega’s, experts en ambassadeurs voor Balans, die de betekenis van Arga voor de Oudervereniging, vroeger en nu, verwoorden.

Mensen die dicht bij haar stonden en haar nog dagelijks missen. Deze film is een eerbetoon aan haar én omvat de opdracht haar werk voort te zetten. Passend bij de tijdgeest van nu, maar vanuit dezelfde missie als destijds.

Balans gaat verder, in de geest van Arga, in interactie met ouders en kinderen anno 2020. Met hoe de zorg en het onderwijs nu zijn georganiseerd. Samen met andere (ouder)organisaties.

Waar moet Balans zich anno 2020 hard voor maken? Laat het ons weten!

Mail naar afdelingen@balansdigitaal.nl.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over het Lidmaatschap.

En word nú lid van Balans.

Word-lid-balk 2019