Informatie over DCD nu ook op Thuisarts.nl

Over wat Developmental Coordination Disorder (DCD) is, is nog veel onbekend. Zowel bij ouders als ook bij groepen professionals die wel met kinderen te maken hebben. Bijvoorbeeld veel huisartsen zijn onbekend met DCD.

Daarom is Balans blij dat zij mee mocht werken aan informatie over DCD op de website van de huisartsen, Thuisarts.nl .

Samen met  deskundigen uit het Nederlands DCD Netwerk die ook betrokken waren bij de ontwikkeling van de richtlijn DCD hebben we input geleverd en de teksten beoordeeld.

Op de algemene pagina https://www.thuisarts.nl/dcd wordt verwezen naar de 4 situaties:

Mijn kind beweegt onhandig en heeft daar last van

Mijn kind heeft DCD

Mijn kind krijgt een behandeling voor DCD

Wat kan ik doen voor mijn kind met DCD?

Voor meer informatie over DCD wordt op Thuisarts doorverwezen naar het kennisdossier DCD op de https://balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-dcd/ website van Balans.

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019