Internationaal DCD-congres 2019: volg het op Balansdigitaal.nl

Van 5 tot 8 juni 2019 vindt in Finland het 13e internationale DCD-congres plaats.
Juan Manterola, jeugdarts kinderrevalidatie, gaat erover berichten op Balansdigitaal.nl

 

Veel wetenschappers, artsen en behandelaren van over de hele wereld die werken met kinderen met DCD komen op het DCD-congres samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook een groep Nederlandse artsen en wetenschappers gaat naar Finland toe – waaronder Juan Manterola. Hij is al 11 jaar jeugdarts kinderrevalidatie in het Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede. Speciaal voor Balans zal Manterola iedere dag een blog schrijven over wat hij in Finland hoort en meemaakt. Volgende week op www.balansdigitaal.nl: het laatste nieuws over DCD en de belevenissen van jeugdarts Juan Manterola.

 

Juan Manterola schrijft voor Balans over het Internationaal DCD-congres

‘Kwaliteit van leven voor kinderen met DCD verbeteren’

Manterola werkt als medisch coördinator van het interdisciplinair DCD-team nauw samen met ouders en kinderen met DCD. Het puzzelen samen met het behandelteam en het kind en de ouders hoe een kind geholpen kan worden, vindt hij de grootste uitdaging van zijn werk. ‘Het is mooi een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met DCD. En dan gaat het niet alleen over het oefenen van de motoriek. Begrip creëren door uitleg te geven over DCD en het zoeken van creatieve aanpassingen die het kind ondersteunen, kan vaak al veel helpen. DCD is tenslotte een onzichtbare beperking.’

 

‘Belangrijk dat kinderen de juiste hulp krijgen’
In het Roessingh ziet Juan Manterola kinderen die naast DCD ook nog problemen hebben op het gebied van de sociale-, emotionele- en gedragsontwikkeling, de spraak-taalontwikkeling en de executieve functies. Dan is de behandeling complexer en is een interdisciplinair team nodig. Vanuit het Roessingh werkt het DCD-team samen met een netwerk van eerstelijns therapeuten (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, etc.). ‘Het is belangrijk dat kinderen de juiste hulp krijgen. Het liefst dicht bij de thuissituatie en de school. Maar zo nodig, als de problematiek complexer is, met een duwtje in de rug in het revalidatiecentrum.’

Juan Manterola’s blogs over het DCD-congres zult u vanaf 6 juni kunnen vinden via de homepage op Balansdigitaal.nl