Kamervragen over jeugdhulp

In de gemeente Alphen aan den Rijn en in Drenthe ervaren ouders grote problemen bij het regelen van de juiste hulpverlening voor hun kinderen.

Problemen jeugdhulp/jeugdzorg

Dit blijkt uit het nieuwsbericht ‘Kamervragen gesteld over jeugdzorgproblemen in Alphen en Drenthe‘.

De trajecten slepen zich vaak maanden voort, zonder dat er iets concreets gebeurt. Zo wordt vaak expertise en deskundigheid gemist bij de hulpverlening. Ook is er vaak veel verloop en/of worden ouders niet als gelijkwaardige partner gezien.

Verwijsrecht

Aanvullend probleem is dat gemeenten zeer regelmatig afspraken maken met huisartsen, ten aanzien van het verwijzen naar jeugdhulp.

Het recht van huisartsen om zelfstandig door te mogen verwijzen, wordt dan door deze afspraken gestuurd. Dit beperkt de vrije keuze van ouders.  En dat terwijl ouders vrije artsenkeuze hebben en wettelijk gezien verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kind(eren).

Balans heeft ten tijde van de transitie van de jeugdhulp, flink gestreden voor het behoud van het verwijsrecht van huisartsen. Aan dit verwijsrecht wordt nu via deze omweg, toch vaak voorbijgegaan. Hierdoor hebben ouders geen ‘uitweg’ meer, op het moment dat er een conflict ontstaat met de gemeente. Die als verwijzende partij tevens een (financieel) belang heeft.

Dit is een zeer onwenselijke en zorgwekkende ontwikkeling.

Landelijk

De hierboven geschetste problemen zijn niet regio-gebonden. Hoewel er gemeenten zijn waar de jeugdhulp goed op orde is, hoort Balans vanuit veel regio’s dat ouders tegen deze problemen aan lopen. Met als gevolg dat hun kinderen geen, of niet passende hulpverlening krijgen.

In deze situaties krijgen ouders vaak te maken met zogenaamde dwang- en drangmaatregelen, zoals Veilig Thuis meldingen of de inzet van de beschermingstafel. Vaak met als doel de ouders te bewegen de door de gemeente voorgestelde hulp te accepteren. Deze instrumenten (VT meldingen en beschermingstafels)  zijn echter niet bedoeld om conflicten tussen ouders en gemeenten te beslechten.

Dwang en drang (of meldpunt)

Balans inventariseert de mate waarin ouders met deze maatregelen te maken krijgen en welke gevolgen dit heeft voor het gezin.  Ouders die te maken krijgen met dwang en drang, of professionals die zich gedwongen voelen deze middelen in te zetten, kunnen hun ervaringen delen door deze te mailen naar: meldpunt@balansdigitaal.nl

Lees ook

Stop drang en dwang in passend onderwijs. Column Harriet Duurvoort

Update Meldpunt voor dwang- en drangmaatregelen

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de structurele problemen in de jeugdzorg

Kamervragen over jeugdzorg Alphen

Hulpstop dreigt voor 500 Drentse kinderen in de jeugdzorg