Kinderen met dyslexie aan het woord in nieuwe film Balans

Dyslexie, wat heb ik nodig? Dat is de centrale vraag in de korte film die Oudervereniging Balans heeft gemaakt in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Tyche, Xavier en Myrthe hebben alle drie dyslexie. In de film vertellen zij, samen met hun ouders, wat voor hulp of ondersteuning zij nodig hebben.

Oudervereniging Balans heeft bij het Ministerie van Onderwijs om aandacht gevraagd voor ontstane tekorten aan kennis, vaardigheden en inzichten ten aanzien van dyslexie binnen het onderwijs. Dat heeft geresulteerd in het Stimuleringsprogramma Preventie & Integratie Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs. Balans is een van de partners in dit project, dat loopt tot eind 2021. De andere partners zijn het Expertisecentrum Nederlands en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).