Kinderen met ODD/CD drijven hun ouders soms tot wanhoop

Bij Oudervereniging Balans komen de laatste jaren meer vragen binnen over de gedragsstoornissen ODD en CD.

Met hun opstandige, impulsieve, boze en driftige gedrag drijven kinderen met ODD/CD hun ouders tot wanhoop. Maar de behandeling van deze kinderen en de hulp aan hun ouders wordt steeds beter.

Kinderen met ODD (Oppositional Defiant Disorder) zijn uiterst opstandig. Ze reageren boos, driftig, impulsief en agressief. Het gedrag van kinderen met CD (Conduct Disorder) is zelfs grens- of normoverschrijdend te noemen. Kinderpsychiater prof. dr. Arne Popma behandelt deze kinderen. ‘Dat kunnen we steeds beter,’ zegt hij.

In het artikel Escalatie lokt meer agressie uit kunt u hier meer over lezen.

Op het kennisportaal ODD/CD staat ook veel informatie over deze gedragsstoornissen.

Word lid balk