Krijgen leerlingen met dyscalculie een eerlijke kans in het onderwijs?

De ondersteuning van leerlingen met dyscalculie valt in principe binnen de basisondersteuning van de school.

Maar is dit in de praktijk wel altijd het geval?

Ondersteuning van leerlingen met dyscalculie valt, net als bijvoorbeeld de ondersteuning van leerlingen met dyslexie, in principe binnen de basisondersteuning die een school moet bieden.

Een ouder stuurde een e-mail naar de Kamer over de toelating van haar kind met dyscalculie tot het voortgezet onderwijs. Bij de dochter van deze ouder is dyscalculie vastgesteld. Het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs is havo.

De school waar de ouder haar kind aanmeldt, wil haar niet toelaten tot de havo en stelt vmbo-t voor. In principe is er geen wettelijke belemmering om ook een leerling met dyscalculie de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Echter, er kunnen wel financiële en inhoudelijke grenzen zijn aan de ondersteuning die geboden kan worden. Dat geldt in deze casus, waar de ondersteuning volgens ouder uit minimaal tien uur begeleiding per week zou bestaan.

In deze specifieke kwestie lijkt het erop dat de school oordeelt dat deze leerling dusdanig veel ondersteuning vraagt dat de basisondersteuning ontoereikend is. In dat geval is de zorgplicht in het kader van passend onderwijs van toepassing.

In de Kamer werd onlangs aan deze brief gerefereerd en gevraagd aan de minister of hier meer signalen over zijn ontvangen.

Zoals al aangegeven, valt de begeleiding van een leerling met dyscalculie inderdaad onder de basisondersteuning, maar blijkt dit in de praktijk vaak anders uit te pakken.

De leden van de Tweede Kamer zijn ook benieuwd waarom de minister de aangenomen motie van Siderius niet uitvoert. In deze motie verzoekt Siderius om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van bekostiging van de diagnose-stelling en behandeling van leerlingen met dyscalculie binnen het onderwijs.

De minister wordt ook gevraagd hoe deze gaat voorkomen dat leerlingen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De leden vragen of de minister alsnog bereid is de motie van Siderius uit te voeren, zodat ook leerlingen met dyscalculie een eerlijke kans krijgen in het onderwijs?

Als de minister alsnog bereid is hier naar te kijken, op welke termijn worden dan de resultaten van het onderzoek verwacht?

Uiteraard is ook oudervereniging Balans benieuwd naar het antwoord hierop. We zullen het u berichten als wij hier meer over vernemen.

Mocht u signalen willen melden, dan kunt u dit doen via:  joli@balansdigitaal.nl met als onderwerp Signalen dyscalculie

Lees meer

Motie Siderius

Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 12 september 2018

Inbreng verslag schriftelijk overleg

 

Word lid balk