Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders


Doe mee aan de training Ouders ervaren en deskundig en wordt een ambassadeur voor ouders van zorgintensieve kinderen.

 

De meeste trainingen tot ervaringsdeskundige zijn cliënt–georiënteerd (bijvoorbeeld voor ex-verslaafden, of mensen uit de psychiatrie). Ze zijn gericht op het patiëntperspectief en gaan uit van ‘herstel’. Dat is anders bij ouders, waar het draait om de uiteenlopende ontwikkelingsfases van hun kind en vooral om ‘het leren omgaan met’. Daarnaast gaat het vaak om het behouden/bevechten van je positie als ouder ten opzichte van professionals. Kennis van de psychologie van ouderschap is een voorwaarde voor ervaringsdeskundige ouders, daarom organiseert MetaMama samen met oudervereniging Balans speciaal voor ouders vanaf september de tiendaagse training Ouders ervaren en deskundig.

  • Ben jij een ouder van een zorgintensief kind?
  • Wil je graag jouw ervaring inzetten om zo het perspectief van ouders te vertegenwoordigen in contact met andere ouders en/of professionals?  Bijvoorbeeld als gastspreker op een congres, als ervaringsdeskundige ouder in de WMO raad, bij de familieraad van een instelling, of als oudervertegenwoordiging op de school?
  • Kun je wel wat extra kennis en vaardigheden gebruiken om je eigen verhaal vorm te geven en je eigen positie te versterken?
  • Wil je daar serieus tijd en energie in steken?
  • Wil je dit doen in een groep met andere ouders van zorgintensieve kinderen?

Meld je dan aan via www.ervaringsdeskundigeouders.nl.

 

Opzet van de training

Ouders: ervaren en deskundig is opgedeeld in drie blokken – ken je eigen verhaal / in contact met professionals / met je verhaal naar buiten – en beslaat tien maandagen, verdeeld over een periode van een half jaar. In de lesmodules wordt theoretische kennis steeds verbonden met de praktijk en krijg je de kans om antwoord te vinden op vragen als:

Hoe vertel ik mijn verhaal als ouder van een zorgintensief kind? Hoe kan mijn verhaal iets betekenen voor anderen? Hoe zet ik dat verhaal zodanig in dat men meer begrip krijgt voor het perspectief van ouders? Wanneer is een organisatie ouder-sensitief? Hoe kan ik bijdragen aan het oudervriendelijk(er) maken van een organisatie? Hoe verstevig ik mijn positie als ouder? Wat is daarvoor nodig? Wat moet ik daarvoor weten? En kunnen? Hoe ga ik om met opdrachtgevers? En met de pers?

De docenten
De training wordt verzorgd door ervaren docenten met kennis van en ervaring in het werken met ouders en professionals. Zij zijn zelf vaak ook ervaringsdeskundige ouder.
Op www.ervaringsdeskundigeouders.nl vind je meer informatie over de docenten en hun specialisatie.

Video

De training Ouders ervaren en deskundig werd al eerder gegeven in 2017. Bekijk hier een impressie.

Lees ook:

‘Waar het echt om gaat, is met het blote oog niet te zien’