Leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs krijgen schooldiploma

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen vanaf dit schooljaar een schooldiploma.

Volgens minister Slob verdienen ook alle leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een officieel diploma.

Deze kinderen kunnen door hun handicap, chronische ziekte of stoornis niet terecht op een gewone middelbare school, doen daarom geen centraal eindexamen en gaan nu nog zonder diploma van school.

Op dit moment ontvangen vso-leerlingen met de profielen dagbesteding en arbeidsmarkt alleen een getuigschrift. De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer: “Ook voor die leerlingen in het vso ben ik voornemens om een schooldiploma in te voeren.”

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarvoor het vmbo te zwaar is. Er zijn 175 scholen voor praktijkonderwijs en ongeveer 30.000 leerlingen. De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs aan het werk. Het is de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs zonder eindexamen.

Het vso telt ongeveer 37.500 leerlingen. Een deel van hen kan, met extra hulp, een gewoon vmbo-, havo- of vwo-diploma halen. Maar dat geldt niet voor allemaal.

Kamerbrief schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Zie ook het eerdere bericht

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

en het artikel in het AD

Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen diploma