Leerlingenvervoer moet in het belang van het kind zijn

MKalverboer_BALANS-SITE-AFB
Margrite Kalverboer

Leerlingenvervoer nog steeds niet in het belang van het kind.

De problemen die al jaren in het leerlingenvervoer bestaan, zijn nog steeds niet opgelost.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ontving de laatste jaren ruim honderd vragen en klachten.

Bij veel gemeenten is er gebrek aan maatwerk.

“Er moet echt beter gekeken worden naar wat kinderen nodig hebben, in plaats van naar de praktische en financiële aspecten.”

Vaak willen gemeenten het vervoer alleen regelen naar de dichtstbijzijnde school, terwijl dit niet de meest geschikte school voor het kind is.

Of er ontstaat onenigheid over de wijze van het vervoer. En willen gemeenten dat het kind gebruik maakt van het openbaar vervoer, terwijl deskundigen zeggen dat het kind hiervoor te kwetsbaar is.

Kinderombudsvrouw heeft tien uitgangspunten opgesteld om gemeenten te helpen in het maken van afwegingen bij besluiten over de aanvragen en uitvoering van het leerlingenvervoer.

Specifieke kenmerken van de leerling moeten centraal komen te staan, in plaats van de regels en systemen. De belangen van het specifieke kind worden bepaald en afgewogen tegen andere belangen. Dit gebeurt in samenspraak met het kind, de ouders, de gemeente, de school en andere deskundigen.

Rapport van de Kinderombudsvrouw

rapport-leerlingenvervoer-als-de-weg-naar-passend-onderwijs-niet-passend-is

Lees meer

Scholen weer begonnen: 10 uitgangspunten voor beter leerlingenvervoer

Belang van kind nog steeds niet voorop in leerlingenvervoer

Nog steeds problemen met leerlingenvervoer: ‘Er moet anders gedacht worden’