Meer oog voor ouders en kind wat betreft zwemlessen/ zwemveiligheid?!

Fotograaf: Gerben Pul

De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) geeft de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C uit en borgt de kwaliteit van zwemlessen bij de aangesloten zwemlesaanbieders.

Zij constateren dat zwembadmedewerkers het vaak lastig vinden om kinderen met ondersteuningsbehoeften, beperkingen of een ontwikkelingsprobleem goed te begeleiden. Zij willen ook graag het perspectief van kinderen zelf en hun ouders hierin meenemen.

Om meer over het perspectief van ouders te weten te komen is het nu mogelijk een online vragenlijst in te vullen.

Online vragenlijst

Voor wie?

Deze vragenlijst is bedoeld voor ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte, beperking of ontwikkelingsprobleem om meer zicht te krijgen op hun ervaringen met zwemlessen, zwemveiligheid en deelname aan zwemmen/ activiteiten op het water van hun kind(eren).

Oudervereniging Balans heeft meegedacht met de vragenlijst, maar de gegevens komen terecht bij het NRZ en zij voeren ook het onderzoek uit. Ook wij zijn benieuwd naar de uitkomsten.

Win-actie

De NRZ organiseert een leuke winactie. Via onderstaande link kunnen ouders/kinderen hun kleurplaat, video, verhaal of anderszins uploaden. De actievoorwaarden staan duidelijk vermeld.  Deze win-actie is opgezet in samenwerking met Oudervereniging Balans en CP Nederland.

Win-actie

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wil je het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

Je steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019