Meldingen Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen: grote impact op gezinnen

Eind september startte Balans het Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen.

Balans riep ouders en professionals op hun signalen te melden, zodat we hier gezamenlijk aandacht voor kunnen vragen. Velen maakten hier gebruik van.

Wij willen iedereen die dat tot nu toe heeft gedaan danken voor het vertrouwen.

Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind, ontstaan er soms conflicten met school en hulpverleners. Ouders wordt dan vaak gevraagd om genoegen te nemen met minder goede oplossingen. Ouders weigeren dan omdat zij vrezen dat hun kind dan onvoldoende wordt geholpen, of zelfs verder achterop raakt.

Als in die situaties de standpunten zich verharden kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk en zelfs maatregelen zoals dwang en drang richting ouders. In dat geval worden ouders onder druk gezet om iets te doen waar zij niet achter staan. We zien in die situaties steeds vaker Veilig Thuis (VT) meldingen.

VT-meldingen zijn echter traumatiserend voor ouders en kinderen en de impact ervan is langdurig.  Wij kregen vele reacties per mail en spraken ook verschillende ouders die hun verhaal telefonisch met ons wilden delen. Wij willen deze ouders graag een stem geven en dit probleem aankaarten.

Hierover werken we samen met andere koepels. Voeren we gesprekken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen zoals Ieder(in), Ouders & Onderwijs en het NJi.

Wij gaan een analyse maken van alle meldingen en houden u op de hoogte van de voortgang.

Meldingen zijn nog steeds welkom. Stuur uw mail naar meldpunt@balansdigitaal.nl

Zie ook de oproep Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen