Mogelijkheden verlenging Toelaatbaarheidsverklaring (V)SO in de Coronacrisis’

Demissionair onderwijsminister Slob heeft op 23 april een brief aan de Kamer gestuurd over de verlenging van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het gespecialiseerd onderwijs zoals het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Door de bijzondere situatie, met extra uitdagingen voor het onderwijs door de coronacrisis, zijn er speciale afspraken gemaakt. Daardoor kunnen Toelaatbaarheidsverklaringen voor het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs (TLV’s) in deze bijzondere situatie verlengd worden zónder het doorlopen van de officiële herindicatieprocedure.

In de brief vertelt de Minister dat wanneer uit het ontwikkelingsperspectief (OPP) blijkt dat er geen twijfel is over of een TLV verlengd moet worden, samenwerkingsverbanden deze voor 1 jaar kunnen verlengen. Dit door alleen de datum aan te passen tot uiterlijk 31 juli 2022.

Hierbij is er wel een aantal afspraken gemaakt:

  • Wanneer school, ouders of de leerling denken dat de TLV gewijzigd of aangepast moet worden, moet wel de herindicatieprocedure worden gestart.
  • Scholen moeten ouders en leerling vertellen dat afgeweken wordt van de standaardprocedure van herindicatie.
  • Wanneer ouders of een leerling het niet eens zijn met de administratieve verlenging, moet alsnog de herindicatieprocedure worden gestart.

Uitwerking motie

Minister Slob stuurde de brief met afspraken over de administratieve verlenging van TLV’s naar de Kamer naar aanleiding van een motie van Westerveld (Groen Links), Kwint (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Meenen (D66). Met deze motie verzochten zij om af te zien van herindicaties van reeds bestaande TLV’s om de administratieve lasten tijdens corona voor het onderwijs te verminderen.

Brief minister Slob

Bovenstaande afspraken zijn terug te lezen in de brief van Minister Slob aan de Kamer: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z06953&did=2021D15379

In de brief van de Minister wordt de brief genoemd van de sectorraad gespecialiseerd onderwijs, het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, de sectorraad Samenwerkingsverbanden VO- en de PO-raad waarin zij hun achterban informeren over de gemaakte afspraken. De PO-Raad publiceerde hierover op 28 april jl. dit bericht.

Ook mogelijkheden voor verlening boven de 18 jaar

Lees hier ook ons bericht over de mogelijkheid voor leerlingen om langer op het VSO te blijven wanneer dit nu wenselijk is. Bijvoorbeeld om hun opleiding af te ronden en/of kansen op werk te vergroten. In dit bericht staat ook meer informatie over het verlengen van TLV’s.

*Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay 

Wij steunen jou, steun jij ons? Word nu óók lid van Balans en volg gratis of met korting onze interessante webinars. Ook ligt dan ieder kwartaal BalansMagazine op de mat, vol met interessante wetenschappelijke ontwikkelingen, ervaringsverhalen en tips!