Nieuw bestuur Balans: VAN HARTE WELKOM!

In het bestuur van Balans zijn onlangs zes nieuwe leden geïnstalleerd: Petra Pronk (voorzitter), Hans van Scheijen (penningmeester), Marcel Reining (secretaris) en de algemene bestuursleden Harry Hilderink, Ineke Moerman en Manon Wennink. Lees hier hun achtergrond en de persoonlijke missie om zich voor Balans in te zetten.

Petra Pronk: 

‘Ik ben werkzaam in de gezondheidszorg en ben altijd actief bestuurslid geweest in diverse stichtingen, waaronder scholen. Ik ben moeder van vier kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. Een van mijn zoons heeft ADD. Als voorzitter van Balans wil ik me inzetten als betrokken ouder en als professional. Samen met de overige bestuursleden, directeur, medewerkers, vrijwilligers en leden hoop ik in 2021 nog meer ouders, professionals en kinderen te bereiken met de kennis en de activiteiten van onze prachtige en essentiële vereniging Balans.’ 

Hans van Scheijen:

Ik ben oud-bestuurder van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking-, kinderopvang- en jeugdgezondheidszorg. In Drenthe ben ik betrokken bij de politiek als regiobestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht van een kleine zorgverlener. Ik ben vader van drie kinderen in de leeftijd van 17 tot en met 19 jaar. Als bestuurslid van Balans is het mijn doel om te helpen de positie van Balans te versterken en toekomstbestendig te positioneren.’ 

Marcel Reining: 

‘In mijn werkzame leven ben ik opgeleid als civiel ingenieur en werkzaam geweest als directievoerder, projectleider en beleidsmedewerker. Inmiddels ben ik gecertificeerd autisme-coach en consultant voor met name hoogbegaafde volwassenen. Als bestuurslid wil ik bijdragen om Balans gezond en wel door de splitsing van de NVA heen en de 21ste eeuw in te loodsen, met webinars, online-trainingen en bijeenkomsten. Vooral omdat ik het bestaan van een ouders-voor-ouders vereniging zelf altijd als een grote steun heb mogen ervaren, en ik dat nog vele ouders gun – nu en in de toekomst.’ 

Harry Hilderink:

Ik ben werkzaam geweest in de zorgautomatisering, waarvan zes jaar in de GGZ en zware jeugdzorg. Ook ben ik lid geweest van de cliëntenraad van het Meander MC Ziekenhuis en ben ik vele jaren actief geweest in de kennisdeling tussen zorg en ICT-professionals. Ik ben vader en opa van kinderen die geen extra zorg nodig hebben. Oudervereniging Balans vind ik een mooie organisatie van mensen die elkaar ondersteunen bij ingrijpende problemen rondom kind en gezin. Om dat optimaal te doen is een goed functionerend bureau nodig. Als bestuurslid van Balans wil ik dat vooral rondom ICT zo goed mogelijk laten verlopen.’ 

Ineke Moerman:

Ik ben arts Maatschappij & Gezondheid en bestuurder van CJG Rijnmond geweest. Nu ben ik coach, adviseur en interim (programma)manager in de Publieke Zorg voor Jeugd (overgewicht, jeugdzorg). Samen met Suzanne (directeur Balans) heb ik gewerkt in de Gideonsbende JGZ, voor betere preventieve zorg voor de jeugd. Ik heb zelf een forse opvoedtaak voor mijn vier kinderen die niet de geëigende paden bewandelen vanwege hun persoonlijkheden. Als bestuurslid van Balans hoop ik de positie van ouders te verbeteren, door hun stem steviger te laten meewegen bij de besluitvorming van anderen over hun kinderen.’ 

Manon Wennink:

Ik ben zelfstandig coach, aangesloten bij IQ coaches, en persoonlijk begeleider van jongeren met autisme en een hoog IQ. Daarnaast ben ik een ervaringsdeskundige ouder van een zorgintensief kind. Sinds juni 2020 ben ik voorzitter van Mama Vita, een stichting waar Balans tegenwoordig ook mee samenwerkt op diverse fronten. Als bestuurslid van Balans zet ik mij in om de verenigingstaken te versterken, zoals bijvoorbeeld het verbinden van vrijwilligers en lotgenoten aan Balans.’​

Algemene Ledenvergadering

De nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd tijdens de algemene ledenvergadering op 7 november 2020.

De volgende ALV is op 6 februari 2021.

Wij zijn ontzettend blij met ons nieuwe bestuur en danken hen voor hun inzet!

Team Balans