Nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22 juni 2019 heeft Balans drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Ook werd tijdens deze ALV afscheid genomen van Wouter Staal, Martijn van den Heuvel, Marieke Holzmuller en Miranda Hendriks. Zij gaan het bestuur verlaten.

De drie nieuwe bestuursleden zijn Alice Padmos, Sander van Knippenberg en Saskia van Rheenen.

Alice Padmos is van huis uit orthopedagoog en heeft de laatste tien jaar bij CCE regio west als manager gewerkt. CCE kan zorg- en onderwijsinstellingen adviseren bij het oplossen van ernstig probleemgedrag.

Sander van Knippenberg was tot voor kort wethouder op Texel, met onderwijs, jeugdzorg, gezondheid en sociaal domein in zijn portefeuille.

 

Saskia van Rheenen werkt al twintig jaar in de gezondheidszorg. Kinderen en jeugd zijn hierin de rode draad, zowel vanuit de preventieve, signalerende kant binnen de jeugdgezondheidszorg als vanuit de specialistische zorgkant binnen de ggz.