Onduidelijkheid over het doorgaan van de staatsexamens

Dat de centrale examens dit jaar niet door gaan voor eindexamenkandidaten is uitgebreid in het nieuws geweest.

Voor deze eindexamenleerlingen zal op basis van de schoolexamens bepaald worden of een leerling geslaagd of gezakt is.

Over de precieze invulling van deze regeling zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot herkansen komt binnenkort meer duidelijkheid.

Aan deze regelingen wordt momenteel druk gewerkt. Scholen zullen leerlingen en ouders hierover gaan informeren.

Staatsexamens

Voor leerlingen die staatsexamen doen, zoals bijvoorbeeld de eindexamenleerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er nog meer onduidelijkheid.

Het ministerie van onderwijs heeft in overleg met betrokken partijen laten weten dat ook het centraal schriftelijk staatsexamen vervalt. Of een leerling wel of niet geslaagd is zal bepaald gaan worden aan de hand van de behaalde resultaten voor de college-examens.

De mondelinge college-examens staan gepland voor juni en gaan zoals het er nu voor staat gewoon door.

Wanneer en hoe de schriftelijke college-examens zullen worden afgenomen is een onderwerp waarover op dit moment nog overleg is. Zo gauw er meer bekend is zullen we dit zeker laten weten.

Balans heeft nauw contact met het College voor Toetsen en Examens (het CvTE). Zodra wij meer informatie vernemen laten wij het via de website en social media weten.

Lees meer

Update Coronavirus: Centraal Examen vervalt

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019