Online workshop DCD

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie-ontwikkelingsstoornis.

Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten.

Hierdoor kunnen deze kinderen minder goed meedoen in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD worden vaak als “onhandig” omschreven.

Online workshop

Onderstaande online workshop geeft informatie over DCD en over de moeilijkheden die kinderen met DCD thuis, op school en in spel en vrije tijd tegen kunnen komen.

In de workshop worden ook adviezen gegeven voor het ondersteunen van een kind met DCD en links naar boeken en websites waar meer informatie te vinden is over DCD.

De workshop is door CanChild oorspronkelijk gemaakt voor ouders, maar is zeker ook geschikt voor leerkrachten, zorgverleners en sportcoaches.

De online workshop is vertaald door Roessingh, Centrum voor Revalidatie, in samenwerking met het DCD Netwerk Nederland.

Klik hieronder om de online workshop te openen.

CanChild DCD workshop

In Nederland staat veel informatie over DCD en over het DCD Netwerk Nederland op de website van Oudervereniging Balans.

De Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder (DCD) is te vinden op de Richtlijnen website.

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019