Onze kinderen zijn overgeleverd aan willekeur

Suzanne Boomsma, directeur van oudervereniging Balans, gaf een interview voor de Nationale Onderwijsgids.

Daar is dit artikel uit gekomen, over Passend Onderwijs, leerrecht en willekeur.

“De nadruk hoort te liggen op de vraag waaróm kinderen vastlopen en wat er nodig is om ze vlot te trekken, niet op wat dat eventueel kost.

Bovendien moet niet de leerplicht sturend zijn, zoals nu, maar het leerrecht. Elk kind heeft recht op onderwijs en de overheid heeft de plicht om passend onderwijs aan elk kind beschikbaar te stellen en voor elk kind toegankelijk te maken.”

Lees het hele artikel:

Oudervereniging Balans: ‘Onze kinderen zijn overgeleverd aan willekeur’

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019