Ouders dienen collectieve klacht in bij inspectie

Op maandag 20 januari 2020 dienen (boze) ouders een collectieve klacht in over het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van de wet passend onderwijs.
Zij doen dit op een bijzondere manier. Met een Amerikaanse schoolbus rijden zij door het land om ouders op te halen, en gezamenlijk de klacht in te dienen bij de inspectie van het onderwijs in Utrecht.

Deze groep ouders vond elkaar in hun teleurstelling over het onderwijs aan hun kinderen. Zij gaven elkaar tips en steun en besloten een gezamenlijke actie op te zetten, om meer aandacht te vragen voor dit probleem. En om te laten zien dat veel meer ouders met dit probleem kampen dan wordt aangenomen. Daarom hebben zij eind 2019 een enquête uitgezet. Deze enquête is inmiddels meer dan 600 maal ingevuld. De resultaten van deze enquête worden omgevormd tot een collectieve klacht.

Overigens is deze actie enigszins vergelijkbaar met de actie ‘Thuiszitters tellen’ op 1 oktober 2016. Toen gingen ouders naar het Spuiplein in Den Haag om aandacht te geven aan thuiszitters. Gevolg daarvan was het opstellen van het Thuiszitterspact, waarbij de doelstelling was dat er per 2020 geen kind meer zonder onderwijs zou zitten. Dat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, mag duidelijk zijn. Op de website van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is te lezen hoe ouders via WOB-verzoeken een onderzoek hebben gedaan naar de definitie registratie van thuiszitters en de registratie daarvan. Ook toen al bleek dat hier veel onduidelijkheid over bestaat.

Balans ondersteunt daarom de actie van aanstaande maandag van harte. Bij de BalansAdvieslijn komen dagelijks vragen binnen over passend onderwijs. Balans herkent de problemen waar ouders tegenaan lopen als geen ander. En weet hoe wanhopig ouders zich soms kunnen voelen. Éen van de speerpunten in de belangenbehartiging van Balans is dan ook het oprichten van regionale oudersteunpunten, waar ouders terecht kunnen voor concrete ondersteuning en informatie. Ook wordt de BalansAdvieslijn uitgebreid.

Om de ouders te ondersteunen rijdt directeur Suzanne Boomsma maandag mee in de schoolbus van BozeOuders. Heeft u ook ervaringen met passend onderwijs? Deel deze dan door de enquête van BozeOuders in te vullen. Meer informatie over de actie, achtergrond en doelen van deze actiegroep is te vinden op www.bozeouders.nl

Lees ook: Busreis naar inspectie