Teken de petitie van VSO naar GVO

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) valt wettelijk gezien onder het basisonderwijs. Dit betekent dat voor zowel de leerlingen als docenten, de wetgeving van het basisonderwijs geldt. En dat dus voor de docenten in het VSO, de cao van het basisonderwijs van toepassing is. De actiegroep ‘van VSO naar GVO’ wil, net als Balans, dat hier verandering in komt. ‘Wij willen dat het VSO voortaan gespecialiseerd voortgezet onderwijs wordt genoemd. En dat het qua wet en regelgeving bij het voortgezet onderwijs gaat horen.’

Bevoegdheden en gevolgen

In het VSO werken veel docenten die bevoegd zijn om les te geven op de basisschool, maar geen bevoegdheid hebben om les te geven op de middelbare school. Gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat leerlingen op veel vso-scholen geen reguliere eindexamens kunnen doen, maar een staatsexamen moeten afleggen. Vorig schooljaar heeft Balans, samen met Ouders & Onderwijs, hard gewerkt om te zorgen dat VSO leerlingen dezelfde kansen kregen als examenkandidaten in regulier onderwijs. Staatsexamens zijn om verschillende redenen al zwaarder dan reguliere examens, en in Coronatijd tekende de ongelijkheid hierin zich scherp af. In deze artikelen lees je meer over onze lobby vorig schooljaar: Feestelijk vlagmoment voor Staatsexamenkandidaten en Vier herkansingen voor Staatsexamens

Salaris, tijd en kennis

Volgens de actiegroep is er ook te weinig tijd en kennis om de vso-leerlingen de zorg en aandacht te geven die nodig is. En docenten willen hetzelfde salaris krijgen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs.Er zijn wel docenten met een lesbevoegdheid voor het VO, maar krijgen dus hetzelfde salaris als een leerkracht in het basisonderwijs.

Manifest en petitie

De actiegroep Van VSO naar GVO heeft een manifest opgesteld. Hierin wordt uitgebreid uitgelegd waarom het volgens hen belangrijk is dat het VSO eindelijk onder het voortgezet onderwijs gaat vallen. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig.

De actiegroep is een petitie gestart. Ruim 9000 keer is deze al ondertekend. Om dit belangrijke onderwerp hoog op de politieke agenda te krijgen en de Tweede Kamer tot actie te manen, moet dit aantal nog veel hoger worden. De actiegroep vraagt daarom iedereen die dit nog niet gedaan heeft, de door hen gestarte petitie te tekenen.

Teken de petitie: https://vanvsonaargvo.petities.nl