Project ‘Route van school naar werk’ zoekt ouders

Meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk. Met dat doel start het nieuwe programma De Route van School naar Werk. Gedurende twee jaar gaan zij intensief aan de slag met een groep van acht tot tien scholen plus hun stagebegeleiders en samenwerkingspartners. Zij onderzoeken hoe de uitstroom van de jongeren kan worden vergroot.

Zij richten zich vooral op de professionalisering van stagedocenten en stage coördinatoren.

Een vorm van feed-back is dat zij met ouders van (ex-)leerlingen bespreken[1]:

  • Wat zijn hun ervaringen, behoeften en wensen?
  • Hoe worden zij als ouder betrokken bij de begeleiding van hun kind?
  • Wat gaat goed? Wat zou beter kunnen?
  • Het gaat om ervaringen van de ouders van wie hun kinderen zich via stages voorbereiden op hun werktoekomst. Én over het vervolg van de begeleiding als hun kind de school verlaat of verlaten heeft. Dat kan zijn als werknemer, werkzoekende of doorstromer naar het MBO.

Zij zijn dan ook op zoek naar ervaringsdeskundige ouders, die hierover mee willen praten op donderdag 20 mei van 9.00-10.30 uur (online). Geïnteresseerden kunnen zich melden bij  Branko Hagen, brankohagen.weni@gmail.com. Als dank voor hun deelname krijgen ouders een cadeaubon van 25 euro. Hun privacy wordt uiteraard gewaarborgd.

[1] Wij spreken ook met (ex-)leerlingen en werkgevers om te weten wat hun ervaringen zijn.

*Afbeelding van Thanks for your Like • donations welcome via Pixabay