Regionale netwerken voor behandeling van DCD

Behandeling van kinderen met motorische onhandigheid kan gedaan worden door zelfstandige therapeuten in de eerste lijn of door een kinderrevalidatieteam in een ziekenhuis of een revalidatiecentrum.

Eerste lijn

Het komt regelmatig voor dat een kind dat motorisch onhandig is eerst een periode oefent bij een kinderfysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut in de buurt, zonder dat de diagnose DCD al gesteld is.

Revalidatieteam

Soms blijkt dat de onhandigheid van het kind van grote invloed is op het dagelijks leven. Ook kan het zijn dat de behandeling in de eerste lijn onvoldoende effect blijkt te hebben. De therapeut kan dan aan ouders adviseren om naar een revalidatieteam te gaan, voor verder onderzoek en het stellen van de diagnose DCD.

Kijk voor meer informatie bij Samenstelling revalidatieteam.

In verschillende regio’s in Nederland bestaan samenwerkingsverbanden rond DCD tussen de afdelingen kinderrevalidatie en de eerstelijns praktijken.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens bij Regionale netwerken.

Balans besteedt regelmatig aandacht aan DCD in Balans Magazine:

Q&A over DCD

DCD is veel meer dan alleen motorische ‘onhandigheid’

DCD wordt nu vaak (te) laat ontdekt

Liggen de belangen van kinderen met DCD u ook na aan het hart, word dan nu lid.

Word lid balk