Resultaten uit de conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’

Een kritische (ouder)beweging voor betere uitvoering van de jeugdhulp en jeugdbescherming

Op 14 september 2020 vond de conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’ plaats. Oudervereniging Balans organiseerde deze, met medewerking van BVIKZ,   Ouders & Onderwijs, Ieder(in) En  Programma Zorg voor de Jeugd (VNG). Dagvoorzitter was Peter Dijkshoorn, ambassadeur van dit programma.

Aangrijpende sfeerimpressie

Linde Brinkhorst van Vitalidad Media maakte een prachtige en aangrijpende sfeerimpressie van de conferentie. Hierin is de noodzaak van deze conferentie en vooral de noodzaak tot verandering, duidelijk voelbaar. Bekijk de film via deze link: Sfeerimpressie Conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’

Wat kwam er naar voren?

De meer dan 100 deelnemers bestonden uit; ervaringsdeskundige ouders, jeugdprofessionals, psychiaters, wetenschappers, beleidsmakers, wethouders Jeugd, jeugdrechtadvocaten en officieren van justitie, werkzaam in het veld van jeugdbescherming of er mee te maken hebben (gehad).

Conclusies van de dag zijn onder meer, de erkenning dat het systeem van Jeugdbescherming faalt door (onder andere) een te breed begrip van wat ‘Kindermishandeling’ is of wat de term ‘veilig’ nu precies inhoudt. Hierover moet zeker het gesprek worden gevoerd, ten aanzien (ook) van morele oordeelsvorming, zoals filosoof Ruud Meij aangaf in zijn presentatie.

 

Kennistekort

Verder is er een groot kennistekort aan de ‘voorkant’. Het moment dat juist het meest belangrijk is om goed te kunnen inschatten wat er nu werkelijk aan de hand is. En wat daadwerkelijk nodig is. Er moet echt een rem worden gezet op onterechte zorgmeldingen, zoals bijvoorbeeld bij een conflict over passend onderwijs. Waar gelukkig al diverse acties op zijn ondernomen, zie hierover ook het artikel van Ouders & Onderwijs over het onderwijsdebat op 16 november jl.: https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/maar-liefst-12-moties-over-passend-onderwijs-aangenomen/

 

Rechtsbescherming

Ook een punt is: er moet goede rechtsbescherming zijn voor ouders en kinderen wanneer er trajecten zijn richting een jeugdbeschermingsmaatregel. En er kwam tijdens de conferentie duidelijk en veelvuldig naar voren dat er sprake is van perverse financiële prikkels binnen het systeem van Jeugdbescherming. Dit zijn natuurlijk maar een paar onderwerpen, het hele verslag en het ‘actieplan’ lees je hier.

 

En nu?

Het was een waardevolle en zinvolle dag, maar daar eindigt ons werk en onze betrokkenheid natuurlijk niet mee. Want heel veel mensen en zeker ouders, weten dit alles allang (helaas vaak uit eigen ervaring). Wij gaan dan ook alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om een aantal actiepunten die naar onze mening verandering behoeven, ook daadwerkelijk veranderd te krijgen. Dit doen wij samen met de partners met wie wij deze conferentie hebben georganiseerd, met de (ervarings)deskundige sprekers van 14 september jl. en natuurlijk met ouders.

 

Uiteraard nemen wij onze leden en achterban mee in wat we gaan doen, in de komende weken en maanden zullen we hier dan ook veelvuldig over communiceren op onze website, sociale media kanalen en in Balans Magazine

 

Lees ook: Terugblik conferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’ . In dit artikel vind je ook de presentaties van de sprekers.

Word-lid-balk 2019