Thuistips: les op afstand

De maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus vragen veel van ouders.

De scholen zijn dicht en veel ouders proberen nu zelf een vorm te vinden om hun kinderen onderwijs te geven.

Sommige scholen doen het heel nabij, andere sturen slechts mails met opdrachten. Leerlingen op het voortgezet onderwijs krijgen soms heel veel huiswerk, zonder instructie. Jammer dat er scholen zijn die daarvoor kiezen.

Probeer als ouders ook momenten voor jezelf te kiezen en kijk of het gezien de omstandigheden toch nog mogelijk is leuke momenten met elkaar te beleven. Geniet ook van de kleine dingen.

Thuistips: les op afstand

Balans verzamelde links met tips om ‘les op afstand’ vorm te geven over de verschillende onderwerpen.

We hopen u hiermee op weg te helpen.

 • Basisonderwijs
 • Dagbesteding
 • Dagplanning
 • Kennisnet
 • Leraren
 • Lexima
 • Mbo
 • Vakinhoudelijke websites
 • Voortgezet onderwijs
 • Woordhelder
 • Interessante artikelen en websites

Basisonderwijs

Op de website po.lesopafstand vind je inspiratie en tips voor het geven van onderwijs op afstand binnen het basisonderwijs.

Dagbesteding

Nu bijna alle dagbestedingslocaties dicht zijn, zitten de mensen die daar hun dagelijkse ritme op baseren met de handen in het haar.

Zorgorganisatie Philadelphia maakt daarom via YouTube de livestream HALLO THUIS.

Hier zijn elk uur nieuwe filmpjes te zien met daarin activiteiten, quizzen en corona-updates gericht op de doelgroep. Op die manier probeert ze de mensen met een verstandelijke beperking structuur voor de dag te bieden.

Dagplanning

Geef me de vijf en thuistips
Dagschema Hart voor talent
Taakaanpak Samen Wijzer Duin- en Bollenstreek
Scholen dicht: nieuwe update: Coronavirus, wat kun je doen om je kind gerust te stellen

Ben jij ook zoekend hoe je passend thuisonderwijs kan bieden aan je kind met autisme? Gebruik deze tips en krijg weer (be)grip! Passend thuisonderwijs Check ook de speciale site: www.autismehuis.nl/corona 

Kennisnet

Online lessen of andere vormen van leren op afstand bieden de mogelijkheid om onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn.

Kennisnet heeft een speciale website lesopafstand.nl

Op een speciale pagina biedt Kennisnet informatie voor ouders over het begeleiden van hun eigen kinderen bij ‘les op afstand’.

Leraren

Voor inspirerende voorbeelden en interviews over onderwijs op afstand kunt u terecht op www.Leraar.nl

Thuiswerken mogelijk voor iedere basisschool! van Zwijsen
Malmberg ondersteunt in afstandsonderwijs van Malmberg
Lesgeven op afstand van ThiemeMeulenhoff
Noordhoff ondersteunt scholen en professionals in de zorg van Noordhoff
Aanschaf laptops voor po, vo en mbo
Tips en tricks voor online onderwijs
Hoeveel herhalingsoefeningen kunnen leerlingen aan?
Stappenplan voortgezet onderwijs #lesopafstand: wat u kunt doen nu scholen (grotendeels) dicht moeten
Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Lexima

De software waarmee Lexima leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aanpakt werkt ook thuis.

Veel scholen hebben een studiewijzer gemaakt voor leerlingen en hun ouders. Het werken met software sluit hier goed bij aan. Speciaal voor ouders heeft Lexima per programma een korte instructie gemaakt om het thuiswerken zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.

Mbo

Op de website mbo.lesopafstand vind je inspiratie en tips voor het geven van onderwijs op afstand binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Vakinhoudelijke websites

Vertalingssite met goede grammatica
Frans, Engels en Duits
Biologiepagina
Wiskunde kun je leren
Nu beter Engels
Beter spellen
Nu Frans leren
Grammatica
De digitale docent
Wiskunde
Wiskunde academie
Scheikunde
Natuurkunde
Bedrijfseconomie
WRTS
Stercollecties per vak

Voortgezet onderwijs

Op de website vo.lesopafstand vind je inspiratie en tips voor het geven van onderwijs op afstand binnen het voortgezet onderwijs.

Docent Bart deelt zijn ervaring met lesgeven op afstand

Woordhelder

Maak thuis lezen leuk met Woordhelder

Voor thuisonderwijs heeft Woordhelder diverse zeer geschikte producten.
Kijk eens naar Taalblobs of Rekenblobs

Interessante artikelen en websites

Tot slot nog diverse linken naar interessante artikelen en websites waar u tips uit kunt halen.

Thuistips lezen
Dit is Snappet! Het adaptieve onderwijsplatform.
Delubas: Thuiswerkprogramma’s én gratis materiaal
Hulp bij afstandsonderwijs: voor leerkrachten en ouders
De Voorleeshoek
6 tips om van thuisonderwijs een succes te maken
Gratis kinderboek
Het hele gezin thuis: hoe dat goed te laten gaan
Onderwijs op afstand
COVID-19: onverwacht thuis met de kids
Oefenen met lezen op afstand op zorgniveau 2 en 3
Onderwijs op afstand en privacy
Vragen over onderwijs op afstand
Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen
Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar
Laptops en lessen in de bieb voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen
Corona-update: HALLO THUIS biedt dagbesteding via-livestream
Meld u nu aan voor het nieuwe online ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag”!
Online workshop DCD

OVER BALANS

Onze vereniging ontvangt gedeeltelijk subsidie van de overheid. Aanvullend zijn wij (financieel) afhankelijk van onze (steun)leden en donateurs. Wilt u het werk van Balans ook steunen en de stem van ouders in de politiek verstevigen? Word dan ook (steun)lid van Balans.

U steunt ons al voor € 25,00 per jaar!

Word-lid-balk 2019