Uniek aanbod: 2 cursussen dyslexie/dyscalculie voor het onderwijs

afbeelding VO voucher
fotograaf Anne van de Beek van A-typist

In maart worden er voor het onderwijsveld twee unieke cursussen gegeven over dyslexie/dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het basis- en voortgezetonderwijs.

 

Basisonderwijs (11 maart)

Bij kinderen met problemen op het gebied van lezen en spellen of rekenen verloopt de ontwikkeling op deze gebieden langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleveren.

Op 11 maart vindt de volgende cursus plaats voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders.

Dyslexie en Dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het basisonderwijs

Voortgezetonderwijs (22 maart)

Bij jongeren met rekenproblemen/dyscalculie of met lees- en spellingproblemen/dyslexie verliep de taal- en rekenontwikkeling langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleverden. Het lezen, spellen en rekenen kost nog steeds veel tijd en ze maken veel fouten. Uiteindelijk gaan ze taal- of rekensituaties uit de weg. Dit hindert hen ook in hun schoolontwikkeling. Niet alle opleidingen zijn dan toegankelijk.

Op 12 maart vindt de volgende cursus plaats voor docenten, mentoren en zorg coördinatoren.

Dyslexie en Dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het voortgezetonderwijs