Update Meldpunt voor dwang- en drangmaatregelen

Niet voor alle kinderen is er goed onderwijs en passende zorg beschikbaar. Scholen en instellingen zijn dan handelingsverlegen.

Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind, ontstaan er soms conflicten met school en hulpverleners.

Ouders wordt dan vaak gevraagd om genoegen te nemen met minder goede oplossingen.

Oproep

Op 26 september heeft Oudervereniging Balans een oproep op de website en social media geplaatst Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen.
Balans riep ouders en professionals op hun signalen te melden, zodat we hier gezamenlijk aandacht voor kunnen vragen. Velen maakten hier gebruik van.

Impact

Op 1 november verscheen hierover het volgende bericht: Meldingen Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen: grote impact op gezinnen.

Balans kreeg hier tot nu toe een overweldigend aantal meldingen op. Daarvoor heel veel dank. Wij gaan nu de binnengekomen geanonimiseerde verhalen analyseren.

Door deze persoonlijke verhalen te analyseren kunnen we de belangrijkste problemen in het onderwijs of de zorg teruggegeven aan politiek of beleidsmakers. Dat bewustzijn is er nog onvoldoende zodat men het “afschuift” op ouders.

Het is dus vooral bedoeld om de belangen van ouders te behartigen die hiermee in aanraking zijn gekomen. We gaan vooralsnog geen advies geven (dat vraagt meer expertise).

In de nieuwste Balans Magazine, het tijdschrift voor onze leden, nummer 5 is een artikel verschenen. Hierin kunt u lezen wat we verder met de meldingen gaan doen.

Meldpunt voor dwang- en drangmaatregelen Lobby artikel Balans Magazine nummer 5 2019

Via onze website houden wij iedereen zo veel mogelijk op de hoogte. U kunt zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief waarin wij ook zullen berichten als er nieuwe stappen te melden zijn.

Leden ontvangen deze automatisch, maar ook niet-leden kunnen zich hiervoor aanmelden.