Vacature voor Controller

Oudervereniging Balans zoekt een Controller (fulltime)

Profiel

Oudervereniging Balans (verder: Balans) versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. Ons landelijk bureau is gevestigd in De Bilt.

Perspectief voor ieder kind, dat is waar we voor staan.

Doel van de functie

Balans is op zoek naar een ervaren controller, met een hart voor de welzijnssector. Je voelt je betrokken bij de ontwikkeling van de vereniging binnen een complexe sector. Je brengt jouw kennis en kunde in om de positie van Balans in deze sector te verbeteren, en deze positie vervolgens te behouden.

Als Controller binnen Balans ben jij primair verantwoordelijk voor de (administratieve) beleidsprocessen op het gebied van financiële zaken en projectmanagement. Daarnaast vallen de disciplines ICT en facilitaire zaken ook binnen jouw takenpakket.

Je acteert zowel op tactisch niveau, als operationeel niveau. Daarom zijn wij op zoek naar een controller met een hands-on mentaliteit. Jouw bijdrage op tactisch niveau ligt bij het ontwikkelen, professionaliseren, implementeren en evalueren van nieuwe (administratieve) beleidsprocessen, waarbij je zelf operationele taken uitvoert door binnen deze processen uitvoerende werkzaamheden te verrichten.

Het operationele aspect van deze functie is minstens zo belangrijk als het tactische aspect. Voor deze functie is het van zeer groot belang dat de controller zelf uitvoering geeft aan de taken/werkzaamheden binnen het proces, op alle gebieden in de organisatie.

Organisatorische positie van deze functie

De Controller is stafmedewerker en valt hiërarchisch onder de leiding van de directeur-bestuurder. Er wordt sturing gegeven aan het personeel werkzaam op de functionele afdelingen.

Resultaatgebieden

Beleidsprocessen

• Ontwikkelen en implementeren van (administratieve) beleidsprocessen;
• Verrichten van uitvoerende werkzaamheden binnen de vastgestelde (administratieve) beleidsprocessen;
• Evalueren en toetsen van ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van (administratieve) beleidsprocessen, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de branche;
• Initiatieven nemen welke kunnen leiden tot het verbeteren of aanpassen van de (administratieve) beleidsprocessen.

Financieel beleid en uitvoerende werkzaamheden

• Draagt zorg voor de realisatie en praktische uitvoering van het financieel beleid;
• Verantwoordelijk voor het vaststellen van begrotingen en budgetten van functionele afdelingen;
• Verwerkt en controleert gegevens van financiële aard binnen de financiële administratie (declaraties, facturen, boekingen);
• Stelt facturen betaalbaar en controleert betalingen aan crediteuren;
• Coördineert en bewaakt, waar mogelijk en binnen de daartoe gestelde kaders en procedures, het debiteurensaldo;
• Verzamelen en verstrekken van benodigde financiële informatie aan interne en externe belanghebbenden, zowel telefonisch als schriftelijk;
• Archiveert financiële brondocumenten;
• Contactpersoon met derde partijen ten aanzien van de financiële-, salaris- en ledenadministratie.

Projectmanagement

• Coördineren en bewaken van voortgang op projectniveau, door de kwantiteit en kwaliteit van de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden te controleren;
• Coördineren en bewaken van budgetten en onderneemt actie bij dreigende tekorten;
• Constateren eventueel ontbrekende randvoorwaarden op projectniveau en schept benodigde randvoorwaarden voor een goede uitvoering van een project;
• Fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging voor collega’s op de afdelingen.

Profiel van de functie

Kennis

HBO werk- en denkniveau;
• Kennis van de welzijnssector;
• Ruime werkervaring binnen een MKB-organisatie;
• Kennis van beleids-, financieel- en projectmanagement;
• Kennis van de toepassing van relevante financiële applicaties en automatiseringspakketten;
• Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van functionele afdeling(en), alsmede in de administratieve organisatie.

Specifieke functiekenmerken

• Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om collega’s te instrueren;
• Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen de functionele afdelingen;
• Analytisch en proactief vermogen bij het signaleren ven bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
• Het vermogen om maatschappelijke, juridische en wettenschappelijke trends en ontwikkelingen te kunnen onderkennen;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van correspondentie;
• Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;
• Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
• Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële- en persoonsgegevens;
• Dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Wat bieden wij?

De functie van Controller is ingedeeld in schaal 10/11 van de cao Sociaal Werk (maximaal € 3.043,- tot € 5.061,- bij een 36-urige werkweek).

Organisatie : Balans
Document : Controller
Soort dienstverband: : Fulltime
Datum : november 2019
Functiewaardering : Schaal 10/11
Functieboek CAO Zorg en Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

Om uw privacy goed te kunnen bewaken kan op vacatures uitsluitend gereageerd worden via sollicitatiebalans@balansdigitaal.nl

Uw gegevens worden maximaal een maand nadat een sollicitatieprocedure of verzoek is afgehandeld vernietigd. Indien uw sollicitatie leidt tot een functie bij onze vereniging worden uw gegevens in een personeelsdossier opgenomen. Dit dossier wordt maximaal 7 jaar na beëindiging van de functie/overeenkomst vernietigd.
Zie ook onze privacyverklaring.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.